Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Nasjonal typegodkjenning av håndslokkere bortfaller ved nyttår

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fastsatt endringer i forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 23.

Bestemmelsen omhandler krav til omsetning og merking av bærbart brannslokkeapparat. Endringen innebærer at krav om nasjonal typegodkjenning bortfaller. Det betyr at sertifiseringsordningen for håndslokkere, som i dag utføres av DNV GL, avvikles fra 1.1.2020. Kravene til omsetning og merking videreføres i stor grad.