Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

NKF og Brannvernforeningen satser på brannforebyggende samarbeid

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Norsk brannvernforening har signert en ny samarbeidsavtale. – Årlig koster brann det norske samfunnet mange milliarder kroner. NKF og Brannvernforeningen utfyller hverandre på en god måte, og vi tror at vi sammen vil kunne bidra til å forsterke forebygging av brann. Dette vil være til glede og nytte for kommuner, næringsliv og enkeltmennesker, sier Rune Aale-Hansen administrerende direktør i NKF og Rolf Søtorp administrerende direktør i Brannvernforeningen.

Årlig koster branner det norske samfunnet for over fem milliarder kroner. Myndighetene har utarbeidet strenge forskrifter blant annet knyttet til brannforebygging og bygningstekniske krav – for både næringslokaler, privatboliger og kommunale boliger.

– Forskriftene og regelverket stiller en rekke minimumskrav. Likevel har vi mange branner i Norge, typisk nå om vinteren og i juletiden. Da kan det være levende lys, stor belastning på strømnettet eller andre årsaker som utløser brann. Det er imidlertid ikke eneste brannårsak. Derfor er det viktig å satse enda mer målrettet på brannforebygging, forteller Rolf Søtorp administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

 – Samlet er kommunene landets største byggeier. Ikke minst derfor er det viktig å bli stadig bedre på forebygging av brann, som også belaster trange kommunebudsjetter med store beløp. NKF og Brannvernforeningen har felles interesse i dette arbeidet og kompetanse og nettverk som gjør at vi utfyller hverandre på en god måte. Jeg er derfor glad for den samarbeidsavtalen vi har signert i dag, som vi tror vil bidra til økt innsats knyttet til brannforebygging – og på sikt færre branner og reduserte kostnader, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i NKF.

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere. Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø og veg og trafikk. NKF skal jobbe for å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av kommunegrenser.Foreningen har over 500 virksomhetsmedlemmer, der 400 av disse er kommuner. Over 900 kommunale enheter er aktive i foreningens nettverk.