Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fyrverkeri fører fortsatt til øyeskader

15 personer fikk øyeskader i forbindelse med oppskyting av fyrverkeri nyttårsaften. Fire av skadetilfellene karakteriseres som alvorlige.

-Fire personer ble alvorlig skadet. Det vil si at de kan forvente at synet blir betydelig redusert. De 11 andre har øyeskader som er moderat alvorlige. Slike skader er kraftig akutte, men forventes ikke å gi betydelig synsreduksjon, opplyser overlege Nils Bull ved Haukeland universitetssykehus i Bergen i en pressemelding.

Ifølge Bull var det voksne menn og to gutter som fikk øyeskader av fyrverkeri på nyttårsaften. Ingen av de skadde brukte beskyttelsesbriller.

-Vi har i en årrekke oppfordret publikum til å bruke beskyttelsesbriller ved oppskyting av fyrverkeri nyttårsaften. At noen likevel velger å gamble med synet sitt er vanskelig å forstå, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening. 

Statistikk viser at antall øyeskader som følge av fyrverkeri ved feiring av nyttår, har holdt seg nokså stabilt siden 2010. Til sammen har 151 personer fått skader på øyne på grunn av fyrverkeri i løpet av disse 10 årene. Av disse har 48 tilfeller vært karakterisert som alvorlige fra medisinsk hold.

-Brannvernforeningen har fulgt skadeutviklingen ved bruk av fyrverkeri nøye og har arbeidet systematisk med holdningsskapende arbeid sammen med myndigheter, forsikringsnæring og brannvesen.  Samtidig ser vi at skadeomfanget holder seg omtrent på samme nivå. Vi anser derfor at det er fornuftig å utrede nærmere om det skal være sterkere restriksjoner enn i dag knyttet til privat bruk av fyrverkeri, sier Søtorp.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er fagmyndighet for håndtering av farlige stoffer her i landet. En spørreundersøkelse i befolkningen som DSB gjennomførte i forkant av en innspillskonferanse om fyrverkeri i fjor vår, viste at 64 prosent av respondentene ønsket større begrensninger på privat bruk av fyrverkeri enn i dag. I den samme undersøkelsen svarte nær halvparten (48 prosent) at de var for et forbud mot privat bruk av fyrverkeri.  

DSB har i ettertid sendt en skriftlig anbefaling til Justisdepartementet om å utrede en strengere regulering av privatpersoners bruk av fyrverkeri, deriblant også et mulig forbud. Direktoratet har foreslått at det etableres en bredt sammensatt arbeidsgruppe slik at alle sider ved en regelverksendring kan belyses.

-Basert på skadetallene og de signalene som ble gitt gjennom svarene i spørreundersøkelsen, stiller vi oss fullt og helt bak initiativet fra DSB, fremholder Søtorp.    

Sist oppdatert: 20.01.2020
Publisert: 07.01.2020

Kategorier

Fyrverkeri