Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Justisdepartementet ønsker ikke forbud mot privat fyrverkeri

Med bakgrunn i henvendelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Justisdepartementet etter innspillskonferansen om privat fyrverkeri i mai 2019, har Justisdepartementet svart at de ikke mener det er nødvendig med en utredning av privat forbud nå. De ønsker i stedet at DSB vurderer mulige tiltak for å redusere skader og uønskede hendelser. Justisdepartementet begrunner avgjørelsen med at DSB allerede er i gang med en revisjon av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff og forskrift om pyrotekniske artikler.