Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannfare ved kull- og vedfyrte griller i restauranter

Bruk av kull- og vedfyrte griller i restauranter medfører betydelig brannrisiko, viser en studie som RISE Fire Research har utført på oppdrag fra DSB og DiBK.

Brannfaren ved bruk av kull- og vedfyrte griller kan sammenlignes med brannfaren for ildsteder. Foto: Shutterstock

Bakgrunnen for studien er flere alvorlige restaurantbranner de senere årene på grunn av kull- og vedfyrte griller. Brannene har i hovedsak oppstått i avtrekksystemet tilknyttet grillen eller i nærliggende veggkonstruksjon. 

Rapporten fra RISE konkluderer med at brannfaren ved bruk av kull- og vedfyrte griller i stor grad kan sammenlignes med brannfaren for ildsteder. Dette spesielt på grunn av bruken med høye temperaturer og langvarig fyring. For å redusere risikoen for brann er det viktig at avtrekket er dimensjonert riktig og at grillen plasseres i god avstand fra brennbart materiale. 

Viktig med renhold
DSB påpeker behovet for renhold av avtrekksystemet til kull- og vedfyrte griller i restauranter. Eier og virksomheter som benytter kull- og vedfyrte griller innendørs har et særlig ansvar med å sørge for at renhold blir utført hyppig og grundig. Avsetning av fett i kanalene er antatt å være en av de største årsakene til restaurantbrannene. 

Ifølge DSB er det dessuten viktig at kommunene har et system for kartlegging av restauranter som har denne typen grill. Dette med tanke på å kunne nå ut med målrettet informasjon om brannsikkerhet knyttet til installasjon og bruk av denne type produkter.    

Sist oppdatert: 04.03.2020
Publisert: 12.02.2020

Kategorier

Etterforskning