Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannvesenet opprettholder god beredskap

Nærmest over natta førte den aggressive spredningen av koronaviruset til at samfunnet måtte ta svært drastiske grep for å redusere smitten. Brannvesenet har en samfunnskritisk rolle og det er helt avgjørende at de klarer å opprettholde beredskapen.

- Nå må vi alle bidra til å redusere risikoen for brann, slik at belastningen på brannvesenet blir så liten som mulig, sier Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening. Foto: Brannvernforeningen

Brannvernforeningen har undersøkt hvordan brannvesenet arbeider for å ivareta sine beredskapsoppgaver og unngå smitte på egne mannskaper, og hvorvidt dette påvirker den forebyggende aktiviteten.

Norge rundt tar nå brannvesenet nødvendige grep for at brannmannskapene ikke smittes eller må i karantene. Det gjøres fortløpende risikovurderinger i henhold til planverk og rutiner, for å sikre drift av de samfunnskritiske oppgavene. Felles tiltak er å stenge for alle unødvendige besøk og slutte å gå fysiske tilsyn. Brannvesenet forsøker også å redusere antall unødvendige utrykninger og sørge for at kun livreddende oppdrag i tillegg til ordinære brannoppdrag blir utført.

Alle møter og samlinger er innstilt og de som kan har hjemmekontor. Samtidig er renhold og rutiner for å unngå smitte innført på brannstasjonene. Flere brannvesen har eksempelvis innført vaktordning mht når det bespises, egne innganger for ulike vaktlag eller avdelinger og dører står alltid oppe, for å unngå at man må ta på dem. 

Bergen kommune var tidlig ute med strenge tiltak og Bergen brannvesen likeså. Interninformasjon til medarbeiderne i brannvesenet ble tidlig prioritert, og strenge hygienetiltak ble innført.

-Vi gjør alt vi kan for å opprettholde kritisk beredskap og skape utholdenhet hos våre mannskaper. Vi har satt i verk en rekke tiltak for å forebygge koronasmitte på alle brannstasjonene i Bergen, sier informasjonsleder Trine Sommerlade, ved Bergen brannvesen. 

I Oslo Brann og redning har de fulgt utviklingen tett fra den først smitten oppsto i Kina.

-Strukturen i å være en beredskapsetat gjør at vi raskere snur oss rundt, og at det foreligger planverk for kriseberedskap. Utover det går vi i takt med resten av Oslo kommune og følger de føringer som kommer fra sentralt hold, sier Sigurd Folgerø Dalen, branninspektør og fung. informasjonssjef i Oslo brann og redning.

Arbeidet med å hindre spredningen av koronaviruset og opprettholde brannvesenets beredskap går utover forebyggende aktivitet. Brannvernforeningen ber nå alle om å ta ekstra ansvar for egen brannsikkerhet.

-Brannvesenet har en svært viktig oppgave i Norges beredskap, og det er både viktig og riktig at de konsentrerer seg om de aller viktigste oppgavene nå. En naturlig konsekvens er at forebyggende aktivitet som tilsyn, innvendig feiing og hjemmebesøk utgår. Dette stiller ekstra krav til oss som jobber med brannforebygging og til hver enkelt av oss. På kort sikt vil nok ikke dette ha så mye å si, men avhengig av hvor lenge pandemien varer, vil det kunne få negative konsekvenser for brannsikkerheten i Norge, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Han oppfordrer nå alle til å ta en ekstra runde i hjemme med tanke på egen brannsikkerhet.

-Vær ekstra påpasselig med levende lys, fyr riktig og ikke gå fra komfyren når du lager mat. Om natten skal ingen elektriske apparater som oppvaskmaskin og tørketrommel gå. Sjekk at røykvarsleren og brannslokkeapparatet virker som det skal. Vi kan alle bidra til å redusere belastningen på brannvesenet i en svært spesiell tid for oss alle, sier Søtorp.

- Vårt mål er at interne endringer ikke skal få direkte konsekvenser for vår evne til å utføre samfunnskritiske oppgaver. Det betyr at mindre kritiske oppgaver vil kunne bli satt på hold, noe som naturligvis vil resultere i at tidsperspektivet også endrer seg tilsvarende for slike oppgaver. Dette vil i liten grad medføre store konsekvenser for samfunnet på kort sikt, så er det for tidlig å si noe om hva dette kan innebære på lang sikt, sier Dalen i Oslo brann og redning.

Om kartleggingen
Brannvernforeningen har gjort en liten kartlegging av hvordan det pågående koronautbruddet påvirker brannvesenet. Vi har kontakter et utvalg brannvesen for å høre hvordan det påvirker driften, hvilke tiltak de har satt inn og hvilke konsekvenser dette kan få for lokalsamfunnet der de opererer.

Sist oppdatert: 31.03.2020
Publisert: 17.03.2020