Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannvesenkonferansen avlyses

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet å avlyse Brannvesenkonferansen 2020. Dette kommer frem i en informasjon til de påmeldte.

DSB begrunner avlysningen med spredningen av koronaviruset (Co-vid 19), og usikkerheten knyttet til hvordan situasjonen vil utvikle seg. På Brannvesenkonferansen samles personer med nøkkelroller i den lokale beredskapen, og DSB ønsker ikke å utsette disse for smitterisikoen som ansamlinger av mennesker representerer.

I meldingen til de påmeldte heter det videre:

«Vi beklager å måtte avlyse konferansen, men samtidig var det en riktig avgjørelse å ta - gitt situasjonen vi står i. Nå er det avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å hindre smitte og redusere trykket på helsevesenet.»