Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Langt færre branner etter kontroll med varmesøkende kamera

Fem år med satsing på el-kontroll med varmesøkende kamera i landbruket, har gitt betydelig nedgang i antall branner. Før satsingen startet i 2014 var det i snitt 30 husdyrbranner hvert år i Norge. Dette snittet er nå betydelig redusert, og i 2019 var det bare tre husdyrbranner hvor kun fire husdyr til sammen mistet livet.

Illustrasjonsbilde.

Hovedtiltaket for å redusere antallet landbruksbranner har vært el-kontroll skreddersydd for landbruksbygg kombinert med varmesøkende kamera. Med denne kontrollformen avdekkes i snitt én alvorlig brannfarlige el-feil på hvert annet gårdsbruk. På fem år har over 20 000 bønder utført kontrollen. Som en konsekvens av flere år med negativ utvikling på boligbranner i landbruket, ble også disse inkludert i el-kontroll med varmesøkende kamera fra slutten av 2017.

I 2019 registrerte forsikringsselskapene 132 landbruksbranner med skader som beløp seg til mer enn 100 000 kroner. Samlet utbetaling var på 140 millioner kroner. Dette er det laveste tallet som er registrert av Landbrukets brannvernkomité. 2019 også en nedgang i boligbranner, til 179 branner og 263 millioner kroner.

Det er også satset på andre tiltak for å redusere omfanget av branner i landbruket. Blant annet en utringerfunksjon for varsling fra brannalarm til mobiltelefon. Dette har nå rundt 16 000 bønder montert. Ved varsel om brann vil bønder som har denne funksjonen, få umiddelbar beskjed på telefonen og kan raskt ta tak i situasjonen.

Videre har i underkant av 6000 bønder deltatt på kurs i «varme arbeider» i regi av Norsk Landbruksrådgiving. Kurset startet i 2016 og omhandler brannsikkerhet i forbindelse med bruk av utstyr og verktøy som gir mye varme. Slokkeøvelse er også en del av kurset.

Landbrukets brannvernkomité sier i en pressemelding at god innsats fra norske bønder har endret utviklingen av landbruksbranner. Fokus på brannsikkerhet i husdyrbygg spesielt, har gitt gode resultater. Status for 2019 er en 90 % nedgang i husdyrbranner på fem år, og bøndene oppfordres til å fortsette det forbilledlige arbeidet.