Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Unngå brannkatastrofe på camping

Hvert år er det rundt 45 campingbranner i Norge, med flest branner i sommerhalvåret. I perioden 2016-2019 har det ifølge brannstatisikk.no vært ni personskader og syv omkomne som følge av campingbranner. I år er det Norgesferie som gjelder, og det betyr ekstra mange ferieglade turister på campingplassene. Norsk brannvernforening frykter brannulykker og oppfordrer alle campingturister til å tenke sikkerhet i sommer.

En campingbrann kan spre seg svært raskt. Tenk brannsikkerhet, oppfordrer Norsk brannvernforening. Foto: Piquels

Så langt i år er det registrert ti campingbranner, inklusive en dødsbrann hvor én person omkom.  

Camping er svært populært blant folk som ferierer i Norge om sommeren. Få er klar over at denne ferieformen også kan medfører høy brannrisiko.

-På camping bor, sover og hygger vi oss i delvis trange og uvante omgivelser omgitt av lett antennelig materialer. I kombinasjon med åpen flamme, grill, propan og elektriske apparater øker det risikoen for brann, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

En campingbrann kan spre seg svært raskt, derfor er det ekstra viktig å overholde kravet om minst tre meter sikkerhetsavstand mellom campingenhetene. 

-Hensikten er å begrense spredningen ved brann, slik at personer nær brannen rekker å rømme. Med økt avstand øker også tiden du har på å komme i sikkerhet. Vær kritisk ved valg av campingplass og still krav til sikkerheten. Sjekk at campingplassen du ankommer overholder avstandskravet, oppfordrer Søtorp.

Brannvernforeningen minner om at alle registrerte campingvogner og bobiler skal ha røykvarsler og minimum ett pulverapparat på 2 kg. 

-Fungerende røykvarsler redder liv, også i campingvogn og bobil. Monter røykvarsler i taket, sjekk at den fungerer før du legger ut på tur, og bytt batteri én gang i året. Skal du sove i telt anbefaler vi at du tar med en reiserøykvarsler, sier Søtorp.

Her er Brannvernforeningens brannsikre campingtips:

 • Vær kritisk ved valg av campingplass og still krav til sikkerheten. Man bør gjøre seg kjent med campingplassens branninstruks og hvor man finner brannslokkeutstyr.
 • Hold minimum 3 meter avstand fra andre campingvogner, bobiler og telt
 • Ha fungerende røykvarsler i campingvognen og bobilen
 • Brannvernforeningen anbefaler å ha minimum ett pulverapparat på 6 kg lett tilgjengelig
 • Plasser grill og kokeapparater på utsiden av teltet, minst 1 meter fra teltduken.
 • Sjekk jevnlig propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer
 • Ha gassdetektor i campingvognen og bobilen
 • Vær forsiktig ved bruk av rødsprit
 • Sørg for at elektriske apparater og elektriske anlegg er i god stand. Pass særlig på at ledninger ikke er skadet.
 • Ved behov for oppvarming, bruk kun godkjente ovner spesielt beregnet for campingvogner, bobiler eller telt.
 • Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og engangsgriller på anviste plasser.

I følge brannstatistikk.no har det fra 2016 – 04.06.2020 vært 189 branner i campingenheter (campingvogn, telt, husvogn, isolert fortelt etc. Telt kun for overnatting o.l.). Flest branner april-august. Fordeling per år:
- 2016: 40
- 2017: 52
- 2018: 50
- 2019: 40
- 2020: 10 (hittil i år)

Sist oppdatert: 11.06.2020
Publisert: 11.06.2020

Kategorier

Fritid