Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

25 omkomne i brann første halvår

25 personer er registrert omkommet i branner her i landet i løpet av årets seks første måneder. Det er en økning på sju omkomne sammenlignet med første halvår i fjor.

Hvert år dør det flere i boligbranner i Norge. Illustrasjonsfoto OBRE

Av de 25 som omkom i brann i første halvår var 14 menn og 11 kvinner, ifølge tall fra DSB. Året ble innledet med en tragisk dødsbrann 4. januar. Da omkom en mor og tre av barna hennes i en boligbrann i Bergen. 

-Et hvert dødsfall som følge av brann er et for mye. Og det gjør et ekstra sterkt inntrykk når barn rammes, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Han er samtidig glad for at dødsbrannstatistikken har vist en markant bedring med færre omkomne i brann de senere årene. I fjor omkom 41 personer i brann, mens snittet per år for de fem siste årene er 36 omkomne i brann.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatte grupper. Tall fra DSB viser at ca. 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. 

-Vi tror det er mulig å fjerne brann som livstruende hendelse. Men det krever langvarig og systematisk arbeid for å øke brannsikkerheten i samfunnet og særlig for de risikoutsatte gruppene, fremholder Søtorp.