Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fare for lyn på Sør- og Østlandet i dag

Meteorologisk institutt melder om at etterdønninger fra stormen «Ellen» kan gi styrtregn på Sør- og Østlandet fredag. Det er også fare for hagl, lyn, torden og kraftige vindkast. Lyn kan gi skader på elektriske anlegg og apparater. Trekk ut støpselet til elektriske apparater, TV-kabler, telefon- og bredbåndskabler.

Lyn kan føre til brann og alvorlige skader på det elektriske anlegget. Foto: Bigstock

Norsk brannvernforening anbefaler overspenningsvern som et godt forebyggende tiltak mot brann i elektriske anlegg og lynskader.

- Ved lynnedslag kan det oppstå brann i boligen din lenge etter at tordenværet er over, selv der lynet har slått ned flere kilometer unna, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Han forklarer dette med at lynutladninger ofte fører til høye overspenninger på elektrisitets- og telenettet. Slike overspenninger søker til jord og vandrer langs ledningsnettet til el- anlegg i boliger og andre bygninger for å finne vei til jord der. Uten overspenningsvern kan det oppstå skader på el-anlegget som ødelegger elektrisk utstyr og i verste fall fører til bygningsbrann.

- Derfor anbefaler vil alle boligeiere å anskaffe overspenningsvern. Dette er teknisk utstyr som kan lede overspenninger til jord før de kommer inn i boligens el-anlegg og gjør skade, forklarer Søtorp.

Fra og med 2012 ble det innført krav om installasjon av overspenningsvern i alle nye elektriske anlegg. Men mange nordmenn har eldre anlegg hjemme og mangler dermed god beskyttelse mot lynnedslag.

- Vi anbefaler to typer overspenningsvern i boliger. Et grovvern på strøminntaket som tar den første støyten. Dette skal i sikringsskapet og krever autorisert installatør. I tillegg anbefales finvern på alle strømkurser i huset, sier Søtorp.

Hvis du bor ekstra utsatt til for lynnedslag, for eksempel på en åpen høyde, kan det også være lurt å montere en lynavleder. Benytt fagfolk til dette. Noen forsøker å montere lynavleder selv, og det kan gjøre vondt verre.

Søtorp medgir at skader på el-anlegg som følge av overspenning, ikke alltid er like lett å oppdage. Men dersom du opplever at sikringer og lyspærer går i tide og utide etter et tordenvær, bør el- anlegget kontrolleres av en autorisert installatør.

Sist oppdatert: 21.08.2020
Publisert: 21.08.2020

Kategorier

Elsikkerhet