Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Evalueringsrapport får kritikk

I en evalueringsrapport etter brannen i parkeringshuset ved Stavanger Lufthavn konkluderer RISE Fire Research med at bygget ikke var prosjektert i samsvar med byggereglene. Rapporten er møtt med kritikk fra fagfolk i rådgivningsbransjen.

Parkeringshuset ved Stavanger lufthavn som kollapset i brannen. Foto: Frode Ueland, RBR.

Brannen i det åpne parkeringshuset ved flyplassen på Sola inntraff 7. januar i år og førte til store materielle skader på deler av bygget og flere hundre ødelagt biler. Evalueringen som RISE har utført, er gjort på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I sin konklusjon peker RISE på en rekke faktorer som bidro til at brannen ble stor og svært krevende å håndtere for brannvesenet. Mangel på brannalarmanlegg og automatisk slokkeanlegg trekkes frem som viktige faktorer sammen med manglende brannseksjonering. Sterk vind og lekkasje av drivstoff fra brennende biler bidro til svært hurtig brannspredning.

Klar tale fra DiBK
-På grunn av det store arealet skulle parkeringshuset på Stavanger Lufthavn vært seksjonert og hatt installert sprinkleranlegg. Dersom dette hadde vært på plass, ville det ha bidratt til å redusere omfanget av brannen. I tillegg skulle den bærende konstruksjonen i det nyeste byggetrinnet hatt større brannmotstand, slik at det ikke kollapset i brannen, sier direktør Per -Arne Horne i DiBK i en pressemelding.    

Med hensyn til prosjektering konkluderer RISE med at parkeringshuset burde vært plassert i brannklasse 4, noe som krever prosjektering ved analyse. RISE argumenterer for brannklasse 4 på grunn av byggets plassering i nærhet til flyplassen som regnes som samfunnsviktig infrastruktur. RISE påpeker videre at brannmotstanden for bærende konstruksjoner i et parkeringshus i brannklasse 3, hvor det nyeste byggetrinnet var plassert, skulle vært utført som R90, ikke R10.   

Kritikk fra fagmiljøet
Anders Arnhus er fagleder brann i PiD Solutions og en av flere rådgivere som er kritiske til RISE sin konklusjon om at bygget burde vært plassert i brannklasse 4. I en artikkel spør han blant annet om DiBK mener at p-huset ikke kunne prosjekteres i henhold til veiledningen til Teknisk forskrift (TEK) på grunn av at p-huset ligger ved en lufthavn? Han spør også om myndighetene forventer at en brannteknisk rådgiver skal avgjøre om virksomheten i et byggverk har stor samfunnskritisk funksjon?

-Brannrådgiveren kan avklare personsikkerheten i et byggverk, og om en brann vil få stor konsekvens i form av materielle skader. Når det gjelder den samfunnsmessige konsekvensen av en brann i byggverket er det tiltakshaver som definerer kravet til samfunnssikkerheten, alternativt myndighetene ved DSB eller gjennom vilkår i rammetillatelsen fra kommunen, skriver Arnhus.

Han mener myndighetene må klargjøre sitt syn og sin forventning til hvem som har ansvar for å identifisere hvilke objekter som regnes for samfunnskritiske, og dermed også hvilke hendelser som kan utløse krav til at et byggverk skal legges i brannklasse 4.

Sist oppdatert: 09.09.2020
Publisert: 08.09.2020