Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Felles logo for brannvesenet

Brannvesenet har fått en felles logo som blant annet kan benyttes i nasjonale kampanjer. Den nye logoen tas i bruk for første gang under årets utgave av Brannvernuka.

-Vi er veldig glade for at det er utviklet en logo som gir brannvesenet i Norge en felles identitet. Vi vil bruke logoen i nasjonale kampanjer som involverer brannvesenet, sier Mari Bræin Faaberg, avdelingsleder for samfunnsansvar i Norsk brannvernforening. 

Det er Brannvesenets informasjonsforum (BIF) som har tatt initiativet til en felles logo. BIF er et samarbeidsforum for kommunikasjonsrådgivere i norsk brann- og redningsvesen. Foruten å dele erfaringer og kunnskap om brannforebyggende arbeid, jobber BIF blant annet med å fremme et felles omdømme, på tvers av de enkelte korpsene.

-Vi mener det er viktig at brannvesenet fremstår som en tydelig avsender i nasjonale brannforebyggende kampanjer. Nå kan vi gjøre det under en felles logo, enten det er på trykt kampanjemateriell, brosjyrer eller på digitale flater. Dette vil bidra til å styrke den nasjonale merkevaren «Brannvesenet» og gi budskapene økt troverdighet og slagkraft, mener Daniel Solli som har ledet logoprosjektet på vegne av BIF. 

Den nye logoen skal brukes i nasjonale kampanjer og erstatter ikke de lokale logoene.