Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Ny opplæringsside om risikogrupper

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har lansert en ny opplæringsside om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.

Tre av fire av de som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe. Foto: Shutterstock

Den nye siden på nettportalen til DSB retter seg spesielt mot kommunenes brann- og redningsvesen samt ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Den er også relevant for andre som ønsker mer kunnskap om brannforebyggende arbeid og betydningen av samarbeid, skriver DSB i en nyhetsmelding på nett.

Tre av fire av de som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe. Ni av ti omkommer i bolig. Eldre med hjelpebehov, rusavhengige og mennesker med psykiske helseproblemer er særlig sårbare for brann, og mange trenger hjelp for å trygge i hjemmene sine.

Mange kommuner gjør en stor innsats for å ivareta brannsikkerheten hos personer i de risikoutsatte gruppene. DSB ønsker å støtte kommunene i dette viktige arbeidet. På opplæringssiden finnes blant annet veiledere, opplæringsfilmer, e-læringskurs, statistikk, prinsippavgjørelser og eksempler på rutiner fra forskjellige kommuner.