Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

På rettssikkerheten løs

Byggeregelverket må bli tydeligere med mindre tolkningsrom for brannrådgivere i prosjekteringsfasen. Ordningen med sentral godkjenning bør avvikles og kontrollregimet må skjerpes med flere tilsyn på byggeplass.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Dette er noen av innspillene fra Norsk brannvernforening i et høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Høringen gjelder en rapport fra Byggkvalitetutvalget som departementet mottok tidligere i år, med forslag til endringer i Plan og bygningsloven.

-Dagens forvaltningspraksis knyttet til prosjektering og utførelse av nye bygg bidrar dessverre til svekket rettssikkerhet og dårlig brannsikkerhet for boligkjøpere, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Eier holdes ansvarlig
Manglende rettsikkerhet er ifølge Søtorp knyttet til fraværet av kontroll av utførelse av brannsikkerheten i byggeprosessen. Det fører til at kjøper av en ny bolig blir den første som kontrollerer brannsikkerheten, og får ansvaret for feil og mangler siden vedkommende er blitt eier.

-De færreste boligkjøpere har brannteknisk kompetanse. Og siden utførelse av brannsikkerheten sjelden kontrolleres, blir heller ikke branntekniske feil og mangler avdekket. Sånn kan vi ikke ha det, understreker Søtorp.

Han peker videre på at kriteriene for valg av risikoklasse er så utydelige at utbyggerne presser brannrådgiverne til å velge minimumsløsninger ved brannprosjektering, for å holde byggekostnadene lavest mulig.

-For å få bukt med nevnte praksis må byggeregelverkets bestemmelser om risikoklasser tydeliggjøres og tolkningsrommet for brannrådgivere snevres inn, mener Søtorp.

Legg ned sentral godkjenning
I likhet med Byggkvalitetutvalget mener Brannvernforeningen at den frivillige ordningen med sentral godkjenning bør legges ned i sin nåværende form. Ordningen har fungert for den seriøse delen av byggenæringen, men er misbrukt eller omgått av mindre seriøse foretak. Byggkvalitetutvalget foreslår videre at tiltakshaver tillegges alt ansvar. Brannvernforeningen deler dette synet forutsatt at det gjennomføres ett sett av tiltak knyttet til kvalifikasjonskrav, forenkling av regelverket og økt kontroll i byggeprosessen utover dagens forskriftskrav.

I Danmark er det innført en sertifiseringsordning innen brannprosjektering på ulike nivåer. Sertifisering skjer på personnivå, ikke på virksomhetsnivå. Søtorp utelukker ikke at en lignende ordning kan innføres i Norge med basis i vårt utdanningssystem på brannområdet.

Sist oppdatert: 07.09.2020
Publisert: 07.09.2020