Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Vil du ha en jobb med mening og være med å påvirke det viktige arbeidet innen brannvern?

Brannvernforeningen skal bli enda mer synlige og aktive innen brannvern i Norge, og har nå tre ledige stillinger ute. Til vår avdeling for samfunnsansvar søker vi en skrivefør og engasjert kommunikasjonsrådgiver og en nytenkende, trygg og engasjert prosjektmedarbeider. Til avdeling for kompetanse søker vi etter en dyktig og initiativrik brannfaglig rådgiver.

-Vi skal styrke et allerede sterkt lag med tre nye roller og håper og tror mange ønsker å jobbe med utvikling og fornying innenfor et godt formål. Det å få bidra til at ingen skal omkomme i brann er svært meningsfullt, sier Monica Varan, avdelingsleder kompetanse, Norsk brannvernforening.

Som en av de ledende organisasjonene innen brannvern i Norge ønsker Brannvernforeningen å styrke arbeidet med å påvirke enkeltmennesker, grupper og instanser på alle nivåer til økt brannsikkerhet. Vi er en ideell stiftelse som har jobbet med brannforebygging i snart hundre år, med formålet om at ingen skal omkomme i brann.

-Budskapet er ikke nytt, men vi må hele tiden fornye oss og ta i bruk nye virkemidler og måter å jobbe på. Vi er opptatt av å treffe målgruppene der de er og på deres premisser. Som ledd i dette arbeidet, styrker vi nå staben, sier Mari Bræin Faaberg, leder for samfunnsansvar i Norsk Brannvernforening.

Les mer om de ledige stillingene her.

Avdeling for samfunnsansvar har ansvar for medie-, myndighets- og samfunnskontakt, synlighet, omdømme og Brannvernforeningens fagtidsskrift Brann & Sikkerhet. Avdelingen har også ansvar for informasjonsprosjekt og publikumsrettede kampanjer, som Bjørnis-prosjektet, Brannvernuka, Røykvarslerdagen og Studentkampanjen.

Avdeling for kompetanse driver med kurs, sertifisering, brannfaglig litteratur og andre kompetansehevende aktiviteter. Medarbeiderne i avdelingen besvarer svartjenesten og sitter i en rekke brannfaglige råd og utvalg.