Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Forslag til forskrift på høring

DSB har sendt forslag til ny forskrift om organisering, bemanning og utrustninga av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene på høring. Høringsfristen er 15. januar 2021.

Forslaget innebærer også noen større grep som skal bidra til å utvikle brann- og redningsvesenene ytterligere. Foto: Oslo brann- og redningsetat

Forskriften som forenklet kalles brann- og redningsvesenforskriften har vært under revisjon hos DSB. Forslaget innebærer en modernisering og forenkling av dagens forskrift. Men ifølge direktoratet gjøres det også noen større grep som skal bidra til å utvikle brann- og redningsvesenene ytterligere. 

I tråd med ønsker nettopp fra brann- og redningsvesenene vil de fleste dimensjonerende kravene bli videreført. DSB har likevel gjort en del justeringer og presiseringer for å gi kommunene økt fleksibilitet, sli at analyser og planer i større grad kan være førende for organisering, bemanning og utrustning.   

Det er også foreslått flere nye krav, som at enhetlig ledelsessystem (ELS) skal benyttes, krav om utkalling av nærmeste ressurs, forskriftsfesting av nødnett, krav til nødmeldetjenesten, krav om utstyr til å håndtere ulykker i vann og innføring av begrepet responstid.