Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Penger til ny fagskole på statsbudsjettet

Regjeringen foreslår å bevilge 139,1 millioner kroner til ny fagskole for brann og redning i statsbudsjettet for 2021. Dersom bevilgningen går gjennom i Stortinget vil pengene bli fordelt mellom DSB og Statsbygg.

Norges brannskole ligger i Tjeldsund i Troms og Finnmark. Foto: Line Holtberget

Ifølge justis- og beredskapsminister Monica Mæland kan en ny fagskole for brann og redning stå ferdig i 2023. Den videre fremdriften og åpning av den nye fagskolen er avhengig av de årlige budsjettprosessene i Stortinget.

-Dette har vi ventet på. Den nye fagskolen for brann og redning vil bli et løft for samfunnssikkerheten over hele landet, uttaler Elisabeth S. Aarsæter, direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en pressemelding. 

Ifølge DSB jobbes det nå for fullt med det faglige innholdet og alt annet som skal til for å få på plass en godkjent og fremtidsrettet utdanning. Statsbygg er byggherre og håndterer arbeidet med infrastruktur og nybygg.

-Det brannfaglige miljøet her i landet har etterlyst en fagskoleutdanning i en årrekke. At regjeringen nå ønsker å prioritere penger til dette formålet, er oppløftende og svært gledelig, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening. 

Målet er at de ansatte i brann- og redningsvesenet skal få en utdanning som gir nødvendig kompetanse for å møte fremtidens utfordringer. Den nye fagskolen skal erstatte dagens etterutdanning for brann- og redningsvesenet. I dag må du først ha jobb i et brannvesen eller ved 110-sentralen for å ta utdanning i yrket.