Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

44 mistet livet i brann i 2020

I fjor omkom 27 menn og 17 kvinner i brann, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det er en økning på tre omkomne sammenlignet med 2019.

Dødsbrannstatistikken viser en bedring med færre omkomne de senere årene. Foto: Bergens Tidende

Selv om antallet omkomne har gått noe opp det siste året, viser dødsbrannstatistikken en markant bedring med færre omkomne de senere årene. Siden DSB startet registreringene av omkomne i brann i 1979, har det i snitt omkommet 61 personer hvert år. Dersom man kun regner med de siste fem årene, ligger snittet på 38 omkomne.    

– På den ene side er vi svært glade for den nedgangen vi har hatt de senere årene for antall omkomne i brann, samtidig mener vi at det er mulig å arbeide med forebyggende tiltak på en slik måte at antall omkomne i brann reduseres betydelig mer, sier administrerende direktør, Rolf Søtorp, i Norsk brannvernforening.    

Han peker på at det hviler et stort ansvar på alle aktørene som arbeider brannforebyggende om å følge opp bestemmelsene for internkontroll, og at det er viktig at samarbeidet mellom helse, brann og politi forsterkes, formaliseres og følges opp.    

– Vi registrerer at flere av kommunene, særlig der hvor det er interkommunalt samarbeid, har etablert grupper som arbeider systematisk med å unngå at noen omkommer i brann. Vi oppfordrer alle kommuner og brannvesen til å etablere slike tverrfaglige grupper slik at man bidrar enda mer aktivt til at antall omkomne i brann reduseres, sier Søtorp.    

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatte grupper. Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at ca. 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.