Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fortviler over feilsorterte batterier

Siden 2016 er det registrert over 200 branner i norske avfallsanlegg. Batterier som har havnet i rest- og papiravfall kan ha vært grunnen til mange av dem.

Branner i avfallsanlegg kan være krevende å slokke. Foto: Oslo brann og redningsetat

Rett før jul var det to branner på avfallsanlegg i Bergen og på nyåret måtte ansatte evakueres på grunn av gassutvikling. Tina Skudal, kommunikasjonsrådgiver i renovasjonsselskapet BIR, er oppriktig fortvilet over at batterier ofte havner i rest- eller papiravfallet.

- Det var helt vanlige AA-batterier som startet en av disse brannene. De var seriekoblet, men alle batterier kan potensielt være farlige. Kan de lage en gnist, så kan de starte en brann, sier Skudal.

På avfallsmottaket blir søppelet utsatt for både press og varme. Batterier som vanligvis blir håndtert på en helt annen måte, får en altfor røff behandling dersom de havner feil. Skudal frykter at folk ikke er klar over hvor farlig det kan være. 

- Før ble det sagt at noen batterier kunne bli kastet i restavfallet, men de siste årene har batteriene blitt mye mer energirike. Jeg tror ikke folk vet hvor farlig de kan være. I verste tilfelle kan det jo også oppstå brann i søppelspannet ditt hjemme på kjøkkenet også, sier hun.

- Brukte batterier må leveres inn på miljøstasjoner, slik at vi kan få de håndtert på en trygg måte.

Ved oppbevaring av brukte batterier hjemme, bør du dekke polene med teip og legge dem en boks eller glass med lokk.

Slik behandler du brukte batteri
Brukte batterier skal bli behandlet som farlig avfall. De skal enten leveres på miljøstasjoner eller tilbake til der man kjøpte dem. Dersom man skal bevare batteriene hjemme, er det en god idé å ha dem i en boks eller glass med lokk. Kontaktpunktene burde også dekkes med en teipbit for at det skal bli enda tryggere.  

Litiumbatteriene er gjerne de batteriene som er mest brannfarlige på grunn av at de innehar veldig mye energi. Det er stadig flere gjenstander som bruker slike batterier, alt fra verktøy og leker til mobiler og elsykler. Selv et lite knappbatteri kan i verste fall føre til en brann.

44 branner i året
Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ligger antall branner i avfallsanlegg som blir registrert jevnt rundt 44 i året. I tillegg antas det at det har vært en rekke branntilløp som ikke vises i statistikkene.

Miljødirektoratet og DSB har gått sammen om å komme disse brannene til livs, og i oktober 2020 ble det utført tilsyn av brannsikkerheten på norske avfallsanlegg. Tilsynene ble gjort av Fylkesmannen og lokalt brann- og redningsvesen.

Resultatene fra tilsynsaksjonen er ventet senere i 2021.