Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Komfyren stod for 1 653 utrykninger i 2020

Brann- og redningsvesenet rykket i 2020 ut til 1 653 branner og branntilløp på komfyren. I hovedsak gjaldt det tørrkoking.

En komfyrvakt kutter strømmen til komfyren dersom en plate blir for varm og hindrer at farlige situasjonen oppstår. Foto: Komfyrvaktkampanjen/Infratek

– De fleste komfyrbranner skyldes uoppmerksomhet og ikke tekniske feil ved produktet. En komfyrvakt kutter strømmen til komfyren dersom en plate blir for varm og hindrer at farlige situasjoner oppstår, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Grytekluter, kjøkkenhåndklær, aviser og annet som oppbevares rundt komfyren kan fort ta fyr og føre til at flammene sprer seg raskt. Flammer som treffer en kjøkkenvifte full av fett sprer seg enda raskere.

- Hold oppsikt under matlaging og skru av, hvis du blir avbrutt. Det er også viktig å rengjøre ventilator jevnlig og passe på at det ikke ligger brennbare ting for nær koketoppen, sier Ly.

For spesielt utsatte personer kan hjelpemiddelsentralene installere komfyrvakt gratis. Sjekk hos din lokale hjelpemiddelsentral hvilke vilkår som gjelder.

– Risikoutsatte grupper kan være vanskelig å nå. Derfor er vi avhengig av at du som pårørende tar et ekstra ansvar. En komfyrvakt er kanskje den beste gaven du kan gi til dine foreldre eller besteforeldre, sier Ly.

Slik fungerer komfyrvakten
Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

Det finnes to ulike typer komfyrvakt: de som skal kobles til via ledning i stikkontakt, og de som skal kobles til det faste elektriske anlegget. Disse fungerer likt og har samme kvalitet.

Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny elektrisk kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Komfyrvakter får du kjøpt i elektrobutikker, kjøkkenbutikker og i nettbutikker.

Det finnes to ulike typer komfyrvakt: de som skal kobles til via ledning i stikkontakt, og de som skal kobles til det faste elektriske anlegget. Foto: Norsk brannvernforening

Komfyrvaktkampanjen
Onsdag 10. februar arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet om de mange komfyrbrannene. Under kampanjen vil brann- og redningsvesenet og det lokale eltilsyn ha lokale aktiviteter over hele landet. Som del av kampanjen vil det bli delt ut 250 komfyrvakter til noen som trenger det rundt om i landet.

Komfyrvaktkampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper. Bak «Alt vi kan mot brann» står DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk brannbefals landsforbund, Feiermesterens landsforening, Nelfo, Branninformasjonsforum, det lokale eltilsyn og sakkyndige selskap.