Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Kraftig økning i antall pipebranner

Fra 1. januar til 11. februar ble det registrert 411 pipebranner her i landet. Dette er en kraftig økning sammenlignet med samme periode i fjor da antall pipebranner var 250.

Pipebrann skyldes beksot som dannes på grunn av dårlig forbrenning. Illustrasjonsbilde: Shutterstock

I store deler av landet har det vært streng kulde de senere ukene. Lave temperaturer og mange på hjemmekontor har ført til økt fyring og knapphet på tørr ved mange steder.

-Fyrer du med fuktig ved kombinert med dårlig trekk i ildstedet over tid kan det resultere i sotbrann. Dette kan være en forklaring på de mange pipebrannene i det siste, sier Line Holtberget, rådgiver i avdeling for kompetanse i Norsk brannvernforening.

Pipebrann eller skorsteinsbrann skyldes beksot som dannes på grunn av dårlig forbrenning. Soten består av tjære og uforbrente partikler fra røyken. De uforbrente partiklene klistrer seg til ildstedet, røykrøret og innsiden av pipeløpet.

-Når det blir nok beksot, vil denne antennes fra ildstedet og det oppstår en sotbrann. Denne brenner gjerne med høy temperatur og intensitet, fordi trekken eller lufttilførselen øker i takt med temperaturstigningen i pipa, forklarer Holtberget.

Hun peker på flere årsaker til at man kan få pipebrann. Disse kan være:

  • Feil dimensjonering av pipe og ildsted
  • Feil fyring som gir ufullstendig forbrenning. Det kan skje ved at bålet bygges feil, for lite eller for mye trekk, feil brensel osv.
  • Dårlig brensel, for eksempel fuktig ved og kubber som er for tykke for ildstedet.

For å kunne fyre riktig anbefaler hun husholdninger med ildsted om å lese bruksanvisningen nøye. Hun peker på at det er stor forskjell på hvordan man skal fyre ulike ildsteder. Særlig viktig er det å vite hvilke trekkventiler du skal bruke når osv.

Skulle du likevel oppleve å få en pipebrann har Holtberget følgende råd:
1. Steng alle ventiler
2. Ring 110
3. Fjern brennbart materiale inntil eller i nærhet av ildsted, røykrør og pipa.