Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Ny brannfaglig rådgiver på plass

Siri Herlin Walaker er ansatt som ny brannfaglig rådgiver i Norsk brannvernforening. Her skal hun blant annet jobbe med brannfaglig svartjeneste og databaser. Siri begynte i stillingen 1. mars.

Siri Walaker er ansatt som ny brannfaglig rådgiver i Brannvernforeningen. Foto: Norsk brannvernforening

– Vår nye medarbeider har solid utdanning og variert erfaring innen brannfaget. Hun vil derfor være et verdifullt tilskudd til vår avdeling for kompetanse, sier avdelingsleder Monica Varan i Brannvernforeningen.

Av høyere utdanning har Siri Herlin Walaker en bachelorgrad som branningeniør fra Høgskolen på Vestlandet – tidligere Høgskolen Stord/Haugesund. Hun har dessuten en mastergrad i risikostyring fra Universitetet i Stavanger.

Solid bransjekunnskap
De siste par årene har hun jobbet som branningeniør ved Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS. Der har arbeidsoppgavene blant annet vært risiko- og sårbarhetsanalyser, saksbehandling i forbindelse med byggesaker, evalueringer og tilrettelegging for brannmannskaper. Før Siri begynte i brannvesenet jobbet hun drøyt fire år som branningeniør i Norconsult i Tønsberg. Der arbeidet hun med brannteknisk prosjektering av bygg, branndokumentasjon, kontroll av utførelse og tilstandsvurderinger.

– Jeg både håper og tror at kunnskapen jeg har opparbeidet gjennom utdanning og praksis vil komme Brannvernforeningen til nytte, sier Siri Herlin Walaker til Brann & Sikkerhet. 

Gleder seg
Hun er glad for å ha fått muligheten til å jobbe i en organisasjon med et ideelt formål og som utøver samfunnsansvar gjennom å ta en sentral rolle i det brannforebyggende arbeidet her i landet. Branningeniøren legger ikke skjul på at det har vært spesielt å skifte arbeidsplass i en tid med koronapandemi og store deler av samfunnet nedstengt.

– Denne situasjonen vil forhåpentlig være endret om ikke så altfor lenge. Og jeg ser frem mot å kunne jobbe tett sammen med dedikerte og dyktige kolleger, poengterer hun. 

Oppgaver
Foruten å bidra i svartjenesten for brannfaglige spørsmål vil Siri jobbe med databasene Knitre og Ulme. Hun vil ha et særlig ansvar for å følge opp arbeidet med Ulme. I denne skal det samles data om ulike branner, hvordan brannene har utviklet seg og hvorfor de eventuelt har blitt store. Siri vil dessuten bidra i prosjekter, utvikling av faglitteratur, informasjons- og kommunikasjonsarbeid samt kursvirksomhet. Med sin brannfaglige kompetanse vil hun også være en verdifull representant i faglige råd og utvalg som Brannvernforeningen deltar i.