Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Økt brannsikkerhet på campingplasser

Regjeringen vil innføre nye krav til brannsikkerhet på campingplasser. Om alt går etter planen kan de nye reglene tre i kraft fra 1. januar 2022 og dermed være klare til campingsesongen neste år.

Regjeringen foreslår nå et nytt avstandskrav på fire meter mellom alle campingenheter på campingplasser. Foto: Piqsels

For å styrke brannsikkerheten og forenkle reglene for campingnæringen, vil regjeringen innføre en ny forskrift med krav til avstand, parsellinndeling og branngater på norske campingplasser. Bransjen får et år på å forberede seg på nye regler. De nye reglene vil omfatte nye tiltak på campingplasser – enten campingplassene er nyetablerte eller gamle. 

− Campingnæringen er en viktig del av turistnæringen i Norge, og sysselsetter mange mennesker over hele landet. Etter innspill fra næringen foreslår regjeringen nå et nytt avstandskrav på fire meter mellom alle campingenheter på campingplasser, uttaler kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup i en pressemelding.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil også gi en definisjon av campingenhet. Innføring av forskriften forutsetter at Stortinget vedtar en ny hjemmel i plan- og bygningsloven. Høring av forskriftskravene skal gjennomføres i 2021. 

− De nye reglene skal være enkle å etterleve og gjøre campingplassene mer brannsikre. Med enda tydeligere regler blir det også enklere for det lokale brannvesenet å føre tilsyn med campingplassene, sier Astrup.

-Dette er gledelig og vil bety mye for brannsikkerheten på norske campingplasser. Vi har lenge ivret for 4-metersregelen og andre tiltak som kan hindre brannsmitte og branner med tap av liv på campingplasser, poengterer administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Skrevet av: Sturle Hagen
Sist oppdatert: 19.04.2021
Publisert: 19.04.2021