Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Farlige avgasser fra litium-ion batterier

Flere og flere lader batterier til elsykler, elsparkesykler og elbalansebrett i eget hjem. Om det begynner å brenne i batteriet kan dette utvikle giftige avgasser som er helseskadelig.

Foto: Shutterstock

I en studie utført for DSB og Direktoratet for byggkvalitet har RISE Fire Research undersøkt i hvilken grad avgassing fra et litium-ion batteri i en bolig kan utgjøre en personrisiko. Ifølge RISE er branner av litium-ion batterier ikke vesentlig mer giftig i forhold til sammenlignbare plastbranner. Men branner i slike batterier kan føre til at lave konsentrasjoner av mer skadelige gasser som hydrogenfluorid (HF), frigjøres. 

Resultatene fra simuleringene gjennomført i studien viser at grenseverdier for helseskadelig eller dødelig gasskonsentrasjon overstiges ved en termisk hendelse i et litium-ion batteri.

Giftige gasser kan ha en kvelende og en irriterende effekt på mennesker. For å redusere risikoen for avgassing av giftige gasser, anbefales de samme tiltakene som for å redusere risikoen for akkumulert brennbar gass. 

Oppbevaring i ventilerte rom
Større litium-ion batterier bør lades og oppbevares i godt ventilerte rom som ikke er oppholdsrom eller del av rømningsvei, ideelt i eksterne bygg. Dette samsvarer med NELFO sine anbefalinger for energilagringssystemer i boliger. Ifølge RISE må kost/ nytte vurderes, spesielt for elsykkel og mindre batterier som inneholder mindre energi enn energilagringssystemer. Videre vil lukkede dører være gode fysiske barrierer for å forhindre eller forsinke gass- og røykspredning i boligen. 

Tidlig deteksjon
En annen viktig barriere som anbefales for å redusere risikoen knyttet til avgassing fra eller brann i et litium-ion-batteri er tidlig deteksjon. Det er spesielt viktig siden thermal runaway utvikler seg veldig rask, sammenlignet med for eksempel en brann som starter som en ulmebrann. I denne studien ble det kun gjennomført en grov analyse av muligheten for tidlig deteksjon av økt konsentrasjon av karbonmonoksid. Resultatene tyder på at kombinasjonsdetektor i nærheten av batteriet kan være et godt tiltak for sikkerstille tidlig deteksjon.

Les rapporten HER.

Sist oppdatert: 09.06.2021
Publisert: 09.06.2021