Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Tenk sikkerhet på camping

Årlig er det rundt 45 campingbranner i Norge, hvorav de fleste forekommer i sommerhalvåret. I perioden 2017-2020 har det ifølge brannstatistikk.no oppstått personskader ved fire tilfeller. I år som i fjor skal mange nordmenn feriere i eget land, noe som betyr ekstra mange ferieglade turister på campingplasser. Norsk brannvernforening oppfordrer alle campingturister til å tenke sikkerhet i sommer.

Tenk brannsikkerhet på campingplassen, oppfordrer Norsk Brannvernforening. Foto: Piquels

Så langt i år er det registrert 15 branner i campingenheter (campingvogn, telt, husvogn, isolert fortelt etc. Telt kun for overnatting o.l.).  

Camping er svært populært blant folk som ferierer i Norge om sommeren, men ikke alle er klar over at denne ferieformen også kan medføre brannrisiko.

– På camping bor, sover og hygger vi oss i delvis trange og ukjente omgivelser omgitt av lett antennelige materialer. I kombinasjon med bruk av åpen flamme, gass, grill og elektriske apparater øker det risikoen for branntilløp, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

En campingbrann kan spre seg svært raskt, derfor er det ekstra viktig å overholde kravet om minst tre meter sikkerhetsavstand mellom campingenhetene. 

– Norsk brannvernforening anbefaler å holde minst fire meter avstand mellom ulike campingenheter. Dette er også et krav Regjeringen ønsker å innføre fra 1. januar 2022, noe som er svært gledelig og som vil bety mye for brannsikkerheten på norske campingplasser, sier Søtorp.

– Hensikten med sikkerhetsavstanden er å begrense spredningen ved brann, slik at personer nær brannen har tid til å rømme. Med økt avstand øker du også tiden du har på å komme deg i sikkerhet, forteller Søtorp.

Brannvernforeningen minner om at alle registrerte campingvogner og bobiler skal ha røykvarsler og minimum ett pulverapparat på 2 kg. 

– Det er påbudt med røykvarsler i alle campingvogner og bobiler der folk sover. Bytt batteri og test røykvarsleren før du tar campingenheten i bruk. I telt kan du bruke en reiserøykvarsler. Fungerende røykvarsler redder liv, også på camping, avslutter Søtorp.

Her er Brannvernforeningens brannsikre campingtips:

 • Vær kritisk ved valg av campingplass og still krav til sikkerheten. Man bør gjøre seg kjent med campingplassens branninstruks og hvor man finner brannslokkeutstyr
 • Hold minimum 3 meter avstand fra andre campingvogner, bobiler og telt
 • Ha fungerende røykvarsler i campingvognen og bobilen
 • Brannvernforeningen anbefaler å ha minimum ett pulverapparat på 6 kg lett tilgjengelig
 • Plasser grill og kokeapparater på utsiden av teltet, minst 1 meter fra teltduken
 • Sjekk jevnlig propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer
 • Ha gassdetektor i campingvognen og bobilen
 • Vær forsiktig ved bruk av rødsprit
 • Sørg for at elektriske apparater og elektriske anlegg er i god stand. Pass særlig på at ledninger ikke er skadet
 • Ved behov for oppvarming, bruk kun godkjente ovner spesielt beregnet for campingvogner, bobiler eller telt
 • Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og engangsgriller på anviste plasser

I følge brannstatistikk.no har det fra 2017 – 12.07.2021 vært 190 branner i campingenheter (campingvogn, telt, husvogn, isolert fortelt etc., telt kun for overnatting o.l.). Flest branner april-september. Fordeling per år:

- 2017: 52

- 2018: 51

- 2019: 40

- 2020: 32

- 2021: 15 (hittil i år)

Sist oppdatert: 12.07.2021
Publisert: 12.07.2021