Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Unngå båtbrann i sommer

Selv om båtbranner ikke forekommer ofte, brenner mellom 200 og 300 fritidsbåter hvert år. Brannårsakene kan variere. Lekkasje i drivstoffanlegg eller feil ved båtens elektriske anlegg er årsaker som går igjen.

Det kan bli trangt om plassen i havnene i sommer. Tenk brannsikkerhet, oppfordrer Norsk brannvernforening. Foto: Norsk brannvernforening

I år som i fjor har salget av fritidsbåter vært rekordhøyt. Det innebærer også mange nye båteiere på sjøen i sommer.

– Erfarne båteiere vet som regel hva som kreves av renhold og vedlikehold for å hindre brann eller eksplosjon om bord. Vi mistenker derimot at mange uerfarne båteiere ikke har den samme kunnskapen, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Båtbranner skyldes ofte lekkasjer i drivstoffanlegg eller feil ved båtens elektriske anlegg. Dårlig lufting og manglende rengjøring i motorrom er andre kritiske forhold som kan føre til brann i fritidsbåter. 

– Renhold og god lufting i motorrommet er spesielt viktig i bensindrevne båter. Her kan drivstofflekkasjer på grunn av utette koblinger eller morkne slanger medføre fare for både eksplosjon og brann, påpeker Søtorp. 

Mange båtbranner skyldes dessuten elektriske feil på batterier og koblinger. Kortslutninger ved for eksempel tilkobling og bruk av landsstrøm er en kjent gjenganger, ifølge båteksperter i forsikringsbransjen.  

Moderne fritidsbåter er gjerne bygget i plast og med et inventar av lettantennelige materialer. Brann og eksplosjonsfaren blir ikke mindre av at mange båter har store mengder drivstoff om bord, gjerne også propan for matlaging. Et kjennetegn ved branner i plastbåter er at det går veldig kort tid fra start til full overtenning. For å hindre katastrofe må brannen bekjempes i startfasen. 

– Det forutsetter tidlig varsling og at personer om bord har slokkeutstyr lett tilgjengelig og kan bruke det riktig. I situasjoner hvor brannen utvikler seg i et eksplosivt tempo, kan det være mer fornuftig å evakuere båten enn å forsøke å slokke, understreker Søtorp. 

I tillegg til slokkeutstyr anbefaler Brannvernforeningen at alle fritidsbåter som benyttes til overnatting har en fungerende røykvarsler. Benyttes propan om bord bør båten i tillegg være utstyrt med en gassvarsler. 

Gode råd

  • Ha brannslokkeapparat på minimum 2 kg lett tilgjengelig
  • Ha røykvarsler, gassvarsler og CO-varsler i båt som benyttes til overnatting
  • Sørg for jevnlig vedlikehold av el- og drivstoffanlegg
  • Sjekk at alt av ledninger og rør-systemer til propan er helt tett
  • Unngå søl av brennbare væsker som for eksempel drivstoff
  • Stopp motoren og unngå røyking ved fylling av drivstoff

Sist oppdatert: 08.07.2021
Publisert: 08.07.2021