Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Ny rådgiver styrker laget

Anne Kløw er Norsk brannvernforening sitt nyeste tilskudd og skal blant annet jobbe med databasene Knitre og Ulme. Hun begynte i stillingen 9. august.

Anne Kløw er ny rådgiver i avdelingen for kompetanse. Foto: Norsk brannvernforening

– Med master i fysikk og dybdekunnskap innen statistikk og risikoanalyse samt erfaring fra forebyggende i Brann- og redningsetaten, er Anne et glimrende tilskudd til vår avdeling for kompetanse, sier avdelingsleder Monica Varan i Brannvernforeningen.

I tillegg til realfagsmaster i bunn, har Kløw på eget initiativ tatt enkeltemner innen brannfaget på Høgskulen på Vestlandet. Hos Brannvernforeningen skal hun jobbe med databasene og etter hvert også bidra til å forvalte det som kan høstes ut av disse. Hun vil ta over ansvaret for Knitre og få anledning til å grave seg ned i brannetterforsking. Videre skal hun bidra innenfor svartjenesten, til samfunnsansvarsområdet og utvikling.  

Kløw har jobbet med analyse og statistikk innen brannforebygging i Brann- og redningsetaten, og har ROS-kompetanse og prosjektlederkurs. Hun ser på seg selv som strukturert, kreativ og engasjert, og ser frem til å ta i bruk sin erfaring og kompetanse hos Brannvernforeningen.

– Jeg har jobbet en del med BRIS, og synes det er viktig å ha gode systemer som kartlegger brannene i Norge, sånn at vi vet hva som skjer, hvor det brenner og hva som er brannårsakene. Og å kunne bruke dette til blant annet forebyggende arbeid, sier Kløw.

– Jeg ser frem til å komme inn i de nye arbeidsoppgavene mine og bli kjent med dyktige kollegaer i et spennende og viktig fagmiljø, legger hun til.