Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Bålforbudet oppheves 15. september

Det generelle bålforbudet i skog og utmark oppheves 15. september. – Selv om det igjen er tillatt å gjøre opp bål, hviler det et stort ansvar på den enkelte for å unngå at det oppstår brann, sier administrerende direktør i Brannvernforeningen, Rolf Søtorp.

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner eller annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen. Selv om forbudet nå oppheves, er det fremdeles viktig å vise aktsomhet og følge med på skogbrannfareindeksen til Meteorologisk Institutt.

– Velger du å gjøre opp ild i naturen, har du også ansvaret enten det er innenfor eller utenfor perioden med bålforbud. Vi stoler på at den enkelte gjør gode vurderinger og hygger seg ute i høstværet, sier Søtorp.

Klimaendringer har medført at skogbrannsesongen kan strekke seg langt utover perioden for det generelle bålforbudet. Derfor kan alle kommunene i Norge innføre bålforbud når som helst i løpet av året dersom brannfaren er spesielt stor. Dette er hjemlet i § 3 i forskrift om brannforebygging som ble utvidet med virkning fra 11. juni i fjor.

Den som tenner bål, er selv ansvarlig for å slokke det helt og rydde opp etter seg. Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bålplasser. Disse er det normalt tillatt å bruke hele året. Undersøk de lokale bestemmelsene i din kommune. Søtorp anbefaler bruk av disse der de finnes.  

Han minner om at gnister kan fly langt, og at selv om det er vått og fuktig der man er, kan det være svært tørt like i nærheten. Søtorp maner til aktsomhet og viser til at mange gress- og skogbranner har startet som følge av kaffebål som ikke var forsvarlig slokket eller på grunn av gjenglemte engangsgriller.