Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Ny brann- og redningsvesenforskrift

DSB har fastsatt ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene. Den nye forskriften trer i kraft 1. mars 2022.

Foto: Brann- og redningsetaten i Oslo

Mye av innholdet i dagens dimensjoneringsforskrift er videreført i den nye brann- og redningsvesenforskriften. Det betyr at innholdet i stor grad vil være gjenkjennelelig for brukerne av forskriften. DSB har lagt vekt på å videreføre det som har fungert bra i den nåværende dimensjoneringsforskriften, i tråd med innspill fra brann- og redningsvesene og andre høringsinstanser.

Mange brann- og redningsvesen ga viktige innspill da utkast til forskriftstekst var ute på høring. Brann- og redningsvesenforskriften som trer i kraft neste år, inneholder for det meste endringer i form av tydeliggjøringer og presiseringer, ifølge DSB. På bakgrunn av anbefalinger og ønsker fra brannvesen vil DSB utarbeide en veiledning til den nye forskriften. Direktoratet vil starte arbeidet med veiledningen i høst.