Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Lyser ut rektorstilling til Brann- og redningsskolen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) søker etter rektor til den nye Brann- og redningsskolen som skal etableres i Tjeldsund i Troms og Finnmark.

Norges brannskole ligger i Tjeldsund i Troms og Finnmark. Ny skole skal være klar for åpning i 2024. Foto: Steinar Steinsvik

I en nyhetsmelding skriver DSB at de nå har startet utlysningen etter rektor til Brann- og redningsskolen, som åpner i 2024. Rektoren vil få en sentral rolle i arbeidet med å etablere skolen som en helt ny nasjonal utdanning for fremtidens brann- og redningsvesen i Norge. Søknadsfristen for stillingen er satt til 9. mars. 

Skolen eies av DSB og har et eget styre som øverste ansvarlige styringsorgan. Rektor er skolens daglige leder med ansvar for den samlede faglige og administrative virksomheten ved Brann- og redningsskolen og rapporterer til styret.

Den nye Brann- og redningsskolen vil omfatte en ny fagutdanning for brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell, samt overgangsordninger og kursvirksomhet. Hoveddelen av all undervisning vil finne sted i DSB sine lokaler på Fjelldal ved Tjeldsundet i Troms og Finnmark.