Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Et tillits­basert regelverk gir ikke god nok brannsikkerhet

Dette er et meningsinnlegg fra Brannvernforeningen.

Kontroll av brannsikkerheten i norske bygg

Brannsikkerheten er unntatt for kontroll av utførelsen i Plan- og bygningsloven. Det innebærer at kontrollen av brannsikkerheten i stor grad er knyttet til kontroll av dokumenter. 

Myndighetene som skal sikre boligeieren, altså plan- og bygningsetaten i kommunen, er ofte fraværende ved at de har fokus på om dokumentene i byggeprosessen er riktig utfylt. Når en brann oppstår ser vi gang på gang at det blir konflikter knyttet til både innholdet i dokumentasjonen og utførelsen. Brannvernforeningens undersøkelser over lang tid bekrefter dette bildet. 

Vi mener at kontrollen av brannsikkerheten ikke er godt nok ivaretatt verken av utbygger eller myndigheter. 

Hvem har ansvaret for dagens situasjon?

Situasjonen vi har i dag er politisk etablert gjennom utydeligheter i lovverket og manglende oppfølging i kommunene. Brannvernforeningen arbeider for at ingen prosjekter skal gis ferdigattest før utførelsen er kontrollert. Et tillitsbasert lovverk fungerer ikke uten reelt tilsyn, altså kontroll av både dokumentasjon og utførelse. 

Endringer som fører til bedre brannsikkerhet, må implementeres gjennom politiske vedtak og reell myndighetsutøvelse. Ved forbedret kontroll vil vi få en betydelig reduksjon i byggefeil, som koster samfunnet opp mot 20 milliarder årlig. Trolig avdekkes bare toppen av isfjellet. 

Vi mener at dagens lovverk beskytter bransjen og myndighetene på bekostning av forbrukerne ved at det er svært vanskelig å stille noen til ansvar. Vi trenger et system som sikrer og dokumenterer at brannsikkerheten er ivaretatt, det har vi ikke i dag.