Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Rektor ansatt på den nye Brann- og redningsskolen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) meldte før pinsehelgen at Karl Erik Arnesen har takket ja til stillingen.

Norges brannskole ligger i Tjeldsund i Troms og Finnmark. Foto: Line Hamre

Karl Erik Arnesen (57) kommer fra stillingen som direktør ved UiT Campus Harstad. Han har lang fartstid fra Forsvaret og kjenner brann-Norge godt. Fra 2005 til 2011 jobbet Arnesen på Norges brannskole, de siste tre årene som direktør. Han har også vært med i utvalget som utarbeidet NOU 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer – helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet. 

– Med Karl Eriks bakgrunn og motivasjon, får den nye skolen en dyktig og engasjert leder.  Brann- og redningsskolen får en rektor som er opptatt av tett samspill med brann- og redningstjenesten i hele Norge, og som er svært motivert til å bygge opp den nye utdanningen for å møte framtidens utfordringer i tjenesten, sier styreleder ved  Brann- og redningsskolen, Irene Lange Nordahl, i nyhetsmeldingen fra DSB.

Den nye Brann- og redningsskolen vil omfatte en ny fagutdanning for brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell, samt overgangsordninger og kursvirksomhet. Hoveddelen av all undervisning vil finne sted i DSB sine lokaler på Fjelldal ved Tjeldsundet i Troms og Finnmark. I 2024 skal skolen stå klar til å ta imot 160 studenter og 2500 kurselever i året. Det er DSB som leder etableringen, og skolen vil være en enhet underlagt DSB.

– Nå bygger vi utdanning for en stor og viktig del av Norges beredskap. Med rektor Karl Erik Arnesen på plass, er jeg trygg på at mange viktige prosesser allerede fra starten håndteres profesjonelt og effektivt, sier DSBs direktør Elisabeth S. Aarsæther. 

– Jeg gleder meg til å ønske de første studentene velkommen sammen med Arnesen i 2024.