Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Sørg for en sikker sankthansfeiring

Over hele Norge planlegges det sosiale sammenkomster og feiring av sommersolverv, jonsok og midtsommer 23. og 24. juni. For mange blir det ikke skikkelig sankthansfeiring uten et stort bål. Brannvernforeningen minner om at det ikke er fritt fram å tenne bål.

For mange blir det ikke skikkelig sankthansfeiring uten et stort bål. Foto: Shutterstock

– I perioden fra 15. april til 15. september gjelder et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller nær skog og utmark. Planlegger du å tenne bål må du sjekke med din kommune hva som gjelder. Hva som er tillatt av åpen ild er regulert i forskrift i den enkelte kommune, og mange kommuner krever at det søkes om tillatelse på forhånd, sier Mari Bræin Faaberg, avdelingsleder i Brannvernforeningen.

Ved spesielt stor brannfare kan kommunene gjennom lokal forskrift innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenom den nevnte forbudsperioden. Lokale forskrifter finner du på lovdata.no.

– Det er verdt å merke seg at det å gjøre opp ild utendørs handler om mer enn bålbrenning. Det omfatter for eksempel også bruk av engangsgrill, poengterer Faaberg og understreker at uforsiktighet med åpen ild eller brannfarlige gjenstander kan medføre straffeansvar og erstatningsansvar.

Unngå miljøavfall

Erfaring viser at noen benytter tradisjonen med sankthansbål til å kvitte seg med store mengder søppel. Det er derfor ikke bare bålet i seg selv som kan utgjøre en risiko, men også hva som brennes. Gjenstander laget av materialer som avgir giftige gasser, har ikke noe på sankthansbålet å gjøre.

Brannvernforeningen minner samtidig om at sankthansbål må ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale. Før bålet tennes må man også sørge for å ha rikelig med slokkevann tilgjengelig. Det bør dessuten utpekes en voksen edru person som har ansvaret for bålet fra det tennes til det er slokket.

Advarer mot bensin

– Unngå for all del bruk av bensin eller andre brennbare væsker for å få fyr på bålet. Vi har dessverre sett eksempler på at overdreven bruk av brennbar væske ved opptenning av bål kan føre til alvorlige personskader, påpeker Faaberg.

Om noen likevel skulle være uheldig å pådra seg en brannskade er det viktig å kjenne til 20-20 regelen. Den innebærer at skaden må kjøles ned med cirka 20 graders vann i 20 minutter.

– Ved mistanke om en alvorlig brannskade på personer må man snarest ringe 113, understreker Faaberg, som ønsker alle en trygg og hyggelig sankthansaften, med eller uten bål.

Sist oppdatert: 20.06.2022
Publisert: 20.06.2022