Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Bålforbudet er over

Det generelle bålforbudet i skog og utmark oppheves 15. september. – Selv om det igjen er tillatt å gjøre opp bål, hviler det et stort ansvar på den enkelte for å unngå at det oppstår brann, sier administrerende direktør i Brannvernforeningen, Rolf Søtorp.

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner eller annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen. Selv om forbudet nå oppheves, er det fremdeles viktig å vise aktsomhet og følge med på skogbrannfareindeksen til Meteorologisk Institutt.

– Velger du å gjøre opp ild i naturen, er det du som har ansvaret enten det er innenfor eller utenfor perioden med bålforbud. Vi stoler på at den enkelte gjør gode vurderinger og hygger seg ute i høstværet, sier Søtorp.

Noe bedre enn fjoråret

Klimaendringer har medført at skogbrannsesongen kan strekke seg langt utover perioden for det generelle bålforbudet. Derfor kan alle kommunene i Norge innføre bålforbud når som helst i løpet av året dersom brannfaren er spesielt stor. Dette er hjemlet i § 3 i forskrift om brannforebygging som ble utvidet med virkning fra 11. juni i 2020.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) melder at årets sesong hittil har vært noe bedre enn fjorårets når det kommer til ut- og innmarksbranner totalt sett. Det er brann i skog eller utmark som ligger lavere enn fjorårets antall, men så langt i år er det et høyere antall gress- eller innmarksbranner.

– Under perioden med bålforbud fra 15. april til 15. september ligger vi per 13. september under fjorårets antall. Antallet gress- eller innmarksbranner er høyere enn de to tidligere årene, mens skog- eller utmarksbranner hittil viser et lavere antall sammenlignet med de to foregående årene. Vi ser likevel en økning i mars og april sammenlignet med 2020 og 2021 både for branner i gress- og innmark og skog- og utmark, sier Dag Rune Omland, seksjonssjef Brann og Redning i DSB.

Man er selv ansvarlig

Den som tenner bål, er selv ansvarlig for å slokke det helt og rydde opp etter seg. Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bålplasser. Disse er det normalt tillatt å bruke hele året. Undersøk de lokale bestemmelsene i din kommune. Rolf Søtorp anbefaler bruk av disse der de finnes.  

Han minner om at gnister kan fly langt, og at selv om det er vått og fuktig der man er, kan det være svært tørt like i nærheten. Søtorp maner til aktsomhet og viser til at mange gress- og skogbranner har startet som følge av kaffebål som ikke var forsvarlig slokket eller på grunn av gjenglemte engangsgriller. 

Sist oppdatert: 16.09.2022
Publisert: 16.09.2022