Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brann- og redningsskolen har fått styre

Justis- og beredskapsdepartementet har oppnevnt styret for Brann- og redningsskolen som skal etableres i Tjeldsund i Troms og Finnmark, med planlagt oppstart i 2024.

Norges brannskole ligger i Tjeldsund i Troms og Finnmark. Ny skole skal være klar for åpning i 2024. Foto: Steinar Steinsvik

Det er DSB som leder arbeidet med etableringen av Brann- og redningsskolen. Når skolen åpner i 2024 vil den være en enhet underlagt DSB. I en nyhetsmelding skriver direktoratet at styret for skolen er sammensatt av representanter fra en rekke sentrale organisasjoner av betydning for brann, redning og utdanning her i landet. 

Styret for Brann- og redningsskolen består av følgende personer:
• Styreleder - Irene Lange Nordahl, forretningsutvikler/prosjektleder

Styremedlemmer
• Jon Myroldhaug, brannsjef for brann- og redningsetaten i Oslo
• Anna Karin Hermansen, avdelingsleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
• Annelise Kiønig, rektor fagskolen Kristiania
• Odd Arne Thunberg, førsteamanuensis ved Universitet i Tromsø.
• Marit Endresen, avdelingsdirektør i DSB
• Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i DSB
• Barbro Teigland, rådgiver ved Norges Brannskole
• Wictor Østvand Jensen, generalsekretær i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter

Varamedlemmer
• Geir Thorsen, brannsjef i Ålesund Brannvesen KF
• Laila Lien Østgård, brannsjef i Valdres brann- og redningstjeneste IKS
• Rigmor Thorsteinsen, sjefingeniør i Statens vegvesen
• Andre Rondestvedt, seniorrådgiver ved Universitetssykehuset Nord-Norge
• Børre Vik-Jacobsen, fagdirektør i DSB
• Ann Christin Olsen-Haines, seksjonssjef i DSB
• Thomas Grue, rådgiver/ tillitsvalgt i DSB
• Henning Skau, leder i Organisasjon for Norsk Fagskolestudenter 

Den nye Brann- og redningsskolen vil omfatte en ny fagutdanning for brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell, samt overgangsordninger og kursvirksomhet. Hoveddelen av all undervisning vil finne sted i DSB sine lokaler på Fjelldal ved Tjeldsundet i Troms og Finnmark.