Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Unngå pipebrann

Høye strømpriser har fått norske husholdninger til å hamstre ved for fyring i ovner og peiser. Samtidig øker antall pipebranner. I 2021 var det registrert 1596 pipebranner her i landet – hele 468 fler enn året før.

Med høye strømpriser er det mange som velger å fyre mer med ved enn normalt. Da er det viktig å bruke ildstedet riktig. I fjor økte etterspørselen etter ved så mye at det ble solgt ved som ikke var tørr nok. 

– Det er grunn til å frykte at folk har begynt å fyre med fuktig ved i år også. Fyrer du med fuktig ved kombinert med dårlig trekk kan det føre til sotbrann, advarer seniorrådgiver Tom Erik Galambos i Norsk brannvernforening. 

Pipebrann eller sotbrann skyldes beksot som dannes på grunn av dårlig forbrenning. Soten består av tjære og uforbrente partikler. De uforbrente partiklene klistrer seg til ildstedet, røykrøret og innsiden av pipeløpet. 

Årsaker til pipebrann

Beksot antennes på lav temperatur og det skal ikke mye til om det er mye beksot i fyringsanlegget. Ved brann kan man ofte høre lyd av rumling og se gnister og flammer komme ut pipa. 

– Pipa skal tåle en brann uten at den sprekker eller smitter brannen over til resten av huset, men det forutsetter at den er riktig montert, med gode nok avstander til brennbart materiale, forklarer Galambos.

Han peker på flere årsaker til at man kan få pipebrann. Disse kan være:

  • Feil dimensjonering av pipe og ildsted
  • Feil fyring som gir ufullstendig forbrenning. Det kan skje ved at bålet bygges feil, for lite eller for mye trekk, feil brensel, papp, plast bruk av peiskubber eller fuktig ved.

Det er en god idé å måle fukten i veden med en fuktmåler. For å måle fukt i veden, press metallpinnene på fuktmåleren helt ned i veden på langsiden av veden. Veden skal ha under 20% fukt.

For å kunne fyre riktig anbefaler han husholdninger med ildsted om å lese bruksanvisningen nøye. Han peker på at det er stor forskjell på hvordan man skal fyre ulike ildsteder. Særlig viktig er det å vite hvor mye ved ildstedet skal ha og hvilke trekkventiler du skal benytte underveis i forbrenningsprosessen.

Potensiell brannfelle 

Med økte strømpriser er det mange som fyrer og den forbindelse har Galambos en klar advarsel til alle som benytter peis eller ovn som varmekilde i boligen. 

– Ikke brenn reklame, papp og papir i peis eller ovn. Dette kan bli en potensiell brannfelle og noe som kan skape en eksplosiv brann som er vanskelig å kontrollere, påpeker Galambos.

Skulle du likevel oppleve å få en pipebrann har Brannvernforeningen følgende råd:

1. Steng alle ventiler
2. Ring 110
3. Fjern brennbart materiale inntil eller i nærhet av ildsted, røykrør og pipa.

Riktig fyring er avgjørende for å unngå pipebrann. 

Sist oppdatert: 21.01.2022
Publisert: 21.01.2022