Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

20 branndøde i første halvår

Ved utgangen av juni var 20 personer registrert omkommet i branner her i landet. Det er to færre branndøde enn i første halvår i fjor, ifølge statistikk fra DSB.

Hvert år dør det flere i boligbranner i Norge. Foto: Brann- og redningsetaten i Oslo

– At tallet for omkomne i brann peker i riktig retning sammenlignet med første halvår i fjor er bra. Samtidig er det grunn til å påpeke at et hvert dødsfall som følge av brann er ett for mye, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Kan endre seg

Søtorp vil nødig spå resultatet for omkomne i brann for året som helhet. Han peker på at dødsbrannstatistikken inneholder forholdsvis små tall og at brannskadebildet kan endre seg mye fra en måned til den neste.

– Vi vet av erfaring at brannskadebildet ofte har endret seg til det verre i annet halvår og særlig i de siste par månedene før årsskiftet påpeker Søtorp.

Bedring over tid

Siden DSB startet registreringen av omkomne i brann i 1979, har det i snitt omkommet 61 personer hvert år. Dersom man kun regner med de siste fem årene, ligger snittet på 38 omkomne. 

– At dødsbrannstatistikken har vist en markant bedring med færre omkomne i brann de senere årene bør være til inspirasjon for alle som driver brannforebyggende arbeid, sier Søtorp. 

Tall fra DSB viser at ca. 75 prosent av de som omkommer i brann tilhører utsatte grupper som eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.