Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannbamsen Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og gi barn og voksne gode råd om brannvern.

(Foto: Fagbladet/Ola Tømmerås)

Prosjektet er av Nasjonal koordineringsgruppe for brannkommunikasjon (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk Brannbefals Landsforbund, Feiermesternes Landsforening, Det lokale el-tilsyn m.fl.) valgt som ny nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn.

Prosjektet er fra og med 2017 flyttet fra initiativtaker Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) til Norsk brannvernforening, som har lang erfaring i å drive landsomfattende informasjonsprosjekter med barn som hovedmålgruppe. Brannvesenet beholder et sterkt eierskap til prosjektet, og vil naturlig være en svært aktiv part i et samarbeid mellom TBRT, Brannvernforeningen, Oslo brann- og redningsetat, DSB m.fl., der Bjørnisprosjektet skal videreutvikles som kommunikasjonsplattform i tiltak rettet mot barn gjennom foreløpig tre hovedsatsingsområder:

For det første skal Bjørnis fortsatt brukes som verktøy når brannvesenet møter barn i forbindelse med brann og andre ulykker. For det andre skal det innen høsten 2018 utvikles et nytt nasjonalt undervisningsopplegg som skal være gratis tilgjengelig for alle barnehager her til lands. Og for det tredje skal vi bygge videre på Brannbamsen Bjørnis som brannvesenets positive promotør og barnas store helt.