Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannsmart med gass

Gass er vanskelig å lufte ut og kan lett antennes ved feil oppbevaring eller bruk. Vær derfor ekstra brannsmart hver gang du bruker gass.

Fem lifehacks for #brannsmart bruk av gass (PDF)

#1 Oppbevaring

Vanlige gasser som propan og butan er tyngre enn oksygen, og dermed vanskelig å lufte ut. Derfor er det strengt forbudt å oppbevare gass i kjelleren eller på loftet. Finn et mer egnet sted.

Fremgangsmåte: Er gassen plassert i kjelleren eller på loftet? Flytt den til bakkeplan umiddelbart. Sørg for at gassbeholderen står oppreist på et stabilt underlag, med god lufting rundt. Beholderen skal ikke utsettes for sterk varme eller sol.

#2 Tenne gass

Gass på avveie er alltid en dårlig idé. vær klar til å tenne gassen, før du slår den på.

Fremgangsmåte: Skal du bruke gass? Tenn en fyrstikk først. Slå på gassen og tenn den. Er du ferdig med å bruke gass? Steng den av, og koble av regulatoren om det er lenge til du skal bruke den igjen.

#3 Lekkasjer

Husk at skarp lukt kan bety lekkasje. Åpen flamme, stearinlys, sigaretter eller en elektrisk gnist kan lett tenne gassen, og skape eksplosjonsfare. Derfor er de tlurt å sjekke slange og koblinger for lekkasjer jevnlig. Selv uten lekkasjer, bør gasslanger byttes hvert tredje år.

Fremgangsmåte: Pensle slangen med konsentrert såpevann, og åpne gasstilførselen. Ser du såpebobler som danner seg langs slangen noe sted? Da har du en lekkasje. Slå av gassen, og skift slange. Bruk kun slanger som er kortere enn 1,5 meter, og egnet for gassbruk. Fest slangen med slangeklemmer. Har du faste innendørsinstallasjoner for gass? Da bør du ha gassvarsler. Bruker du gass ofte? Da bør du også anskaffe CO-varsler.

#4 Brann

Selv en liten gassbeholder kan gjøre stor skade om den eksploderer. Derfor bør du lære deg gode huskeregler for hva du bør gjøre om det begynner å brenne på hytta, eller andre steder du oppbevarer gass.

Fremgangsmåte: Brenner det i nærheten av en gassbeholder? Steng gassventilen på toppen av gassflasken umiddelbart. Flytt beholderen bort fra brannen om det er fysisk mulig. Ikke utsett deg for fare, og ring 110 ved behov.

#5 Vedlikehold

Du kan ikke bli for forsiktig når det gjelder gass. Sjekk at ting fungerer regelmessig, og overlat vedlikeholdet til eksperter.

Fremgangsmåte: Nettopp fått nytt gassapparat, gassgrill eller annet gassutstyr? Les bruksanvisningen godt før bruk, og ikke lek ekspert. La gassforhandleren din utføre kontroll og vedlikehold.

Om kampanjen

Hvert år har Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring egne informasjonskampanjer for hyttefolket og studenter. I 2021 ble kampanjen #Brannsmart lansert, med flyers og filmer som presenterer smarte brannverntips for hyttelivet, studentlivet, friluftslivet, ferie og bruk av gass.