Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannvern i skole og barnehage

I samarbeid med Gjensidige og DSB tilbyr vi gratis undervisningsmateriell for barn i barnehage og elever i småskole- og mellomtrinnet.

For barnehagene har vi en opplæringspakke bestående av en perm med temaplansjer og hånddukkene Eldar og Vanja. To av tre barnehager her til lands benytter seg av dette opplegget en eller flere ganger årlig.

For småskoletrinnet har vi elevheftet "Eldar & Vanja om brannvern", som handler om brannøvelser, rømningsveier og røykvarslere.

For mellomtrinnet har vi elevheftet "Eldar & Vanja om elektrisitet og brannvern", der temaene er grunnleggende brannteori og brannsikkerhet ved bruk av el.

Mer om undervisningsoppleggene finner du på vårt eget skolenettsted: