Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Informasjon til brannvesen - Hyttekampanjen

Norsk brannvernforening og Tryg forsikring har de siste 12 årene hatt et tett samarbeid med brannvesen i de største vinterhytteområdene om en brannforebyggende hyttekampanje. Nå i 2020 skal vi for første gang ha fokus på sommerhyttene.

Hensikten med kampanjen er å informere om brannvern på hytta. Mange hytter ligger slik til at man må selv være forberedt på håndtere de hendelser som eventuelt oppstår, blant annet fordi brannvesenet vil bruke lang tid på en utrykning. Brannforebygging og budskapet om å ha fungerende røykvarslere og tilstrekkelig slokkeutstyr står sentralt.

Kampanjeperiode uke 25 til 33
På grunn av koronasitasjonen vil årets kampanje 
i stor grad være digital. Dette innebærer å formidle budskap via tradisjonelle medier, sosiale medier som Facebook og Instagram, nettsider og andre tilgjengelige kanaler. Kampanjeperioden vil være fra uke 25 til uke 33.

Ni informasjonsfilmer
Til årets digitale kampanje har det blitt produsert videosnutter som tar for seg de viktigste brannforebyggende rådene på hytta. Disse videoene vil Norsk brannvernforening og Tryg publisere i sine egne kanaler
. Brannvesen står fritt til å publisere videoene i sine kanaler.

Sist oppdatert: 02.07.2020