Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Informasjon til brannvesenet - Brannvernuka 2021

Hvert år arrangeres Brannvernuka i uke 38. Det er ikke tilfeldig at Brannvernuka arrangeres om høsten: Da går vi inn i den årstiden der antall boligbranner vanligvis øker. Folk trenger en påminnelse om brannsikkerhet før vi skrur på varme og belysning, tenner levende lys og fyrer i ovnen.

Årets Brannvernuke er i uke 38. Fra 20. - 26. september.

Åpen brannstasjon?

På grunn av den pågående koronapandemien og ulike restriksjoner, jobber vi med å utvikle materiell og aktiviteter som ikke krever fysiske besøk i år.

Samtidig vet vi at det er store forskjeller på både smittesituasjon og størrelser på brannvesen lokalt i Norge. Det enkelte brannvesen må derfor selv vurdere hvilke type aktiviteter som kan gjennomføres basert på lokale ressurser og smittesituasjonen. Dette må eventuelt planlegges lokalt, og gjøres i tråd med gjeldende smittevernregler.

Planlagt aktivitet i Brannvernuka 2021

Ladevettreglene
Hovedbudskapet i årets kampanje omhandler ladevettreglene, som vi nå introduserer. Disse reglene er jobbet frem av en faggruppe bestående av medlemmer fra arrangørene DSB, Norsk brannvernforening og forsikringsselskapet If. 

Det kommer filmer med fokus på ladevettreglene, som aktivt skal brukes gjennom hele Brannvernuka (uke 38). Alle deltakende brannvesen oppfordres til å publisere gjennom egne kanaler og sosiale medier.

Brannvernstolpejakt
Det vil i år bli arrangert Brannvernstolpejakt på 19 ulike lokasjoner i landet, en i hvert fylke basert på den gamle fylkesinndelingen. De brannvesen dette gjelder vil få mer informasjon vedrørende arrangementet.

Sist oppdatert: 19.08.2021