Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Knitre - erfaringsdatabasen for brannetterforskning

Brannvernforeningen samarbeider om databasen Knitre med Seksjon for Brann og kjemi hos Kripos. Knitre, som ble lansert i november 2020, samler erfaringsdata knyttet til brannårsaker med utgangspunkt i resultater fra etterforskning. Databasen samler i tillegg litteratur og forsøk nasjonalt, nordisk og internasjonalt for å fange opp årsaker, forskning og utvikling generelt.

Knitre skal øke kunnskapen og kompetansen om brannårsaker og samle erfaringsdata for utpekte grupper som arbeider profesjonelt med etterforskning og utredning av branner. Databasen skal motivere for mer brannetterforskning, bygge opp erfaringsdata og dele kunnskap. I tillegg kan erfaringene fra Knitre påvirke det forebyggende arbeidet.

Bidragsytere legger inn sine resultater, erfaringer og kunnskap om brannetterforskning som kategoriseres og arkiveres. Arkivet er søkbart. Dermed er databasen et godt bidrag til en systematisering av et bredt spekter av data og ivaretakelse av kompetanse. 

Det er Brannvernforeningen og Seksjon for Brann og Kjemi hos Kripos som strukturerer og kvalitetssjekker innholdet i Knitre.

Tilgang og bruk
Databasen er ikke åpen for allmenheten, men er laget for blant annet politi, brannvesen og det lokale el-tilsyn og forsikringsbransjen i arbeidet for å avdekke brannårsaker og forebygge branner. 

Følgende personer kan få tilgang til Knitre: 

• Politiet
• Brannvesenet
• DLE
• Forsikringsselskap
• Forskningsmiljø tilknyttet brannområdet
• Nordisk brannetterforskningskollegium

Lag bruker her

I tillegg kan følgende søke avtaleregulert tilgang:

• Utredere 
Tilgang for personer som jobber med utredning av branner i kommersielt øyemed kan gis via betalt personlig lisens. 

Les mer om avtaleregulert tilgang og søknad her, og om personlig lisens her.