Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fire Safety Coordinator CFPA-E

Sertifikatet gir dokumentert kompetanse for deg som har ansvar for brannvern i et bygg eller en virksomhet. Sertifikatet er også et bevis på at du har fått opplæring etter en felles europeisk fagplan.

CFPA Europe

Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA-E) er et samarbeidsorgan der de fleste brannvernforeningene i Europa deltar. Samarbeidet går hovedsakelig på brannvern og brannforebygging og er delt opp i ulike komiteer. Norsk brannvernforening er representert i Training Commission. Formålet med CFPA-E er å få likhet i brannvernarbeidet i Europa. Du kan lese mer om CFPA-E på hjemmesiden cfpa-e.eu.

Om CFPA-E kurs

CFPA Training Commission er et samarbeid mellom kursavdelingene i de europeiske brannvernforeningene. Her utvikles felles kursplattformer, fagplaner og læringsmål. Tanken er at deltagere som har vært på kurs med CFPA-status har en lik og helhetlig utdanning som er lik i alle land som inngår i CFPA Europe. CFPA-kurs finnes i tre ulike nivåer: kursbevis, sertifikat og diplom.

Sertifikat: Fire Safety Coordinator CFPA-E

Sertifikatet gir dokumentert kompetanse for deg som har ansvar for brannvern i et bygg eller en virksomhet. Sertifikatet er også et bevis på at du har fått opplæring etter en felles europeisk fagplan.

Mål:
Etter endt kurs skal deltageren være i stand til å vurdere risiko knyttet til brann, utarbeide beredskaps- og evakueringsplaner. Samt koordinere og lære opp bedriftsinterne beredskapsgrupper (brann).

Læringsmål:
Ved å gjennomføre kurset vil deltageren kunne:
• lære opp, gjennomføre øvelser og koordinere interne beredskapsgrupper
• vurdere risiko knyttet til forskjellige brannscenarioer
• bistå i utarbeidelsen og implementering av beredskapsplaner
• gjennomføre brannøvelser i bedriften
• instruere og teste ansatte i beredskapsplanene

Eksamen:
Flervalgsoppgaver, 30 minutter.

Kurset er delt opp i tre moduler:
Modul 1: Brannvernleder 1 (grunnleggende) - 2 dager
Modul 2: Risikoanalyse - 1 dag
Modul 3: Beredskaps- og øvelsesplanlegging - 1 dag

Eksamen avholdes på slutten av modul 3. Samtlige tre moduler og eksamen må være gjennomført i løpet av to år for at man skal kunne få sertifikat.