Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Risikoanalyse ved salg og lagring av publikumstilgjengelig fyrverkeri

Norsk brannvernforening har laget en momentliste som kan benyttes av alle som selger publikumstilgjengelig fyrverkeri i utarbeidelse av egen risikoanalyse og handlingsplan.

Ved søknad om salg av publikumstilgjengelig fyrverkeri forventer mange brannvesen at søker har laget en risikoanalyse av farer knyttet til salget og lagringen. HMS forskriften stiller krav om kartlegging av farer i virksomheter slik at uansett bør alle som selger fyrverkeri lage en enkel risikoanalyse med tilhørende handlingsplan. Brannvernforeningen har derfor laget et eksempel på en risikoanalyse ved salg fra utendørs salgssted og en handlingsplan med risikoreduserende tiltak. Videre har vi laget et forslag til momenter som bør vurderes når dere lager risikoanalysen. Den er delt i fire deler, innendørs salg, utendørs salg, lagring inne og lagring i container. Vi vil understerke at momentlisten er et forslag og at det kan være momenter dere må vurdere som ikke er nevnt i vårt forslag. Videre kan dere være punkter i lista som ikke er relevante for dere.

Utfylling av risikoanalyseskjemaet
Vurder først sannsynligheten for hendelsen, enten, liten, middels eller stor. Liten gir tallverdien 1, middels 2 og stor 3. Så vurderer du konsekvensen hvis hendelsen faktisk inntreffer, med samme tallverdi som over. Produktet av sannsynlighet og konsekvens viser hvor stor risikoen for de enkelte hendelsene (momentene) er. Høyere tall gir høyere risiko.

Utfylling av skjema for handlingsplan
De momentene med de høyeste verdiene føres over i skjemaet for handlingsplan. De ulike hendelsene skrives opp og risikoreduserende tiltak føres inn i skjemaet.
En rekke av de risikoreduserende tiltakene som er beskrevet i handlingsplanen er organisatoriske tiltak. Handlingsplanen forutsetter at det lages en instruks hvor de enkelte rutinene er beskrevet. Instruksen vil fungere som en "huskeliste" for alle som deltar i salget.

Eksempel
Se vedlagte eksempel på en risikoanalyse for utendørs salgssted (telt).
NB! Dette er et tenkt eksempel og skal ikke kopieres.
Eksempelet viser sammenhengen mellom risikoanalysen og handlingsplanen.