Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Om pyrotekniske kurs

Kurs i handel med fyrverkeri

Alle handelsvirksomheter som får tillatelse til å selge publikumstilgjengelig fyrverkeri i romjula, må ha en som er ansvarlig for salget. I regelverket kalles vedkommende for «særskilt utpekt person». For å bli særskilt utpekt person må du delta på et av Brannvernforeningens fyrverkeri forhandlerkurs og bestå eksamen. Etter bestått eksamen blir du sertifisert som særskilt utpekt person. Sertifikatet har en gyldighet på fem (5) år.

Det skal alltid være en med sertifikat til stede når det er salg av fyrverkeri. De fleste forhandlere har derfor én eller flere stedfortredere som må være sertifisert.

Hvis du skal søke om å selge fyrverkeri for første gang, er det nok at du er påmeldt et av våre kurs. Når du søker om tillatelse for å selge fyrverkeri, skal du legge ved en kopi av bekreftelsen du får når du melder deg på forhandlerkurset. Husk at søknadsfristen for å selge fyrverkeri er 1. mai.

Innehavere med sertifikat som utløper 31.12.2020 må gjennomføre et resertifiseringskurs innen 7.12.2021 for å ha et gyldig sertifikat til romjulssalget 2021. Dette kan gjennomføres som klasseromskurs eller e-læringskurs.

De som har sertifikat som utløp 31.12.2020 kan gjennomføre resertifisering som e-læringskurs innen 1. mai 2022. Etter denne dato må nytt klasseromskurs gjennomføres.

Har du sertifikat med utløp 31.12.2019 eller tidligere, må du gjennomføre nytt klasseromskurs.

Til kurskalender

Kurs i import av pyroteknisk vare

For å kunne importere fyrverkeri kategori 2, 3, 4 og scenepyrotekniske artikler T1 og T2 kreves en importtillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For å få tillatelse må en oppfylle følgende:

  • Være foretak på eksplosivområdet
  • Søker eller person utpekt av søker skal være 20 år og kunne dokumentere inngående kjennskap til de varene som ønskes innført.
  • Må ha gjennomført brannvernforeningens kurs for importører og bestått eksamen. Kurset er gjennomgang av kravene for å bli importør.
  • Ha et system for mottakskontroll av de importerte artiklene.
  • System for destruksjon av blindgjengere og andre artikler som kommer i retur.
  • Ha et godkjent lagerlokale for fyrverkeri.
  • Importører av publikumstilgjengelig fyrverkeri skal i tillegg være sertifisert forhandler av publikumstilgjengelig fyrverkeri.

Til kurskalender

Kurs i scenepyroteknikk

Scenefyrverkeri brukes i forbindelse med uten- og innendørskonserter, teaterforestillinger og film- og tv produksjoner. For å kunne bruke scenepyrotekniske artikler må du ha sertifikat som scenepyrotekniker. Kurset for å bli sertifisert som scenepyrotekniker går over tre dager og kombinerer teori med oppskyting av scenefyrverkeri.

Etter bestått eksamen utstedes sertifikatet som scenepyrotekniker med en gyldighet på fem (5) år.

For å bli sertifisert som scenepyrotekniker er det et generelt krav til skikkethet.

Personer som håndterer fyrverkeri skal være over 18 år, og kursdeltakere må du derfor være fylt 18 år ved kursstart.

Kurset arrangeres i Oslo.

Til kurskalender

Kurs for profesjonelle pyroteknikere kategori 4

Kategori 4 fyrverkeri er det store fyrverkeriet og kalles for displayfyrverkeri. For å kunne bruke dette fyrverkeriet må du være sertifisert pyrotekniker kategori 4. For å bli sertifisert pyrotekniker må du gjennomføre vårt tredagerskurs, bestå eksamen, og i tillegg må du dokumentere deltakelse på 10 kategori 4 arrangementer etter nærmere retningslinjer. Vi anbefaler alle å delta på 2 – 4 arrangementer før de gjennomfører kurset. Kurset kombinerer teori med gjennomføring av kategori 4 fyrverkeri.

For å bli sertifisert som pyrotekniker er det et generelt krav til skikkethet.

Personer som håndterer fyrverkeri skal være over 18 år, og for å delta på arrangementer og kurset må du være fylt 18 år.

Kurset arrangeres på Sørmarka kurs og konferansesenter utenfor Oslo.

Til kurskalender

Fremgangsmåte for søknad- sertifisert pyrotekniker F 4

Pyroteknisk kurs for brannvesen

Gjennom dette kurset ønsker Norsk brannvernforening å gi kursdeltakerne kunnskap om det pyrotekniske regelverket og om oppbygning og bruk av profesjonellt fyrverkeriet; scenefyrverkeri og kategori 4 fyrverkeri. Kurset går grundig inn på hvilke tiltak som gjøres for å gjennomføre trygge arrangementer. Gjennom video- og bildemateriale vil vi vise hva profesjonelt fyrverkeri er. Kurset vil og gjennomgå hva søknader om scenepyrotekniske- og kategori 4 arrangementer bør inneholde.

Til kurskalender

E-læringskurs for salgspersonell hos fyrverkeriforhandler

Alle som skal selge fyrverkeri kan gjennomføre et gratis e-læringskurs for salgspersonell. E-læringskurset gir en grunnleggende opplæring for salg av fyrverkeri, og gode råd for veiledning av kunder.

Til kurskalender

E-læringskurs resertifisering fyrverkeri forhandler

Innehavere med sertifikat som utløp 31.12.2020 må gjennomføre et resertifiseringskurs i løpet av 2021, enten som e-kurs eller ordinært klasseromkurs.

Til e-læringskurs