Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Om pyrotekniske kurs

Kurs i handel med fyrverkeri

Alle handelsvirksomheter som får tillatelse til å selge publikumstilgjengelig fyrverkeri i romjula, må ha en som er ansvarlig for salget. I regelverket kalles vedkommende for «særskilt utpekt person». For å bli særskilt utpekt person må du delta på et av Brannvernforeningens fyrverkeri forhandlerkurs og bestå eksamen. Etter bestått eksamen blir du sertifisert som særskilt utpekt person. Sertifikatet har en gyldighet på fem (5) år.

Det skal alltid være en med sertifikat til stede når det er salg av fyrverkeri. De fleste forhandlere har derfor én eller flere stedfortredere som må være sertifisert.

Hvis du skal søke om å selge fyrverkeri for første gang, er det nok at du er påmeldt et av våre kurs. Når du søker om tillatelse for å selge fyrverkeri, skal du legge ved en kopi av bekreftelsen du får når du melder deg på forhandlerkurset. Husk at søknadsfristen for å selge fyrverkeri er 1. mai.

Innehavere med sertifikat som utløper 31.12.2018 må gjennomføre et resertifiseringskurs innen 7.12.2019 for å ha et gyldig sertifikat til romjulssalget 2019. Dette kan gjennomføres som klasseromskurs eller e-læringskurs.

De som har sertifikat som utløp 31.12.2017 kan gjennomføre resertifisering som e-læringskurs innen 1. mai 2019. Etter denne dato må nytt klasseromskurs gjennomføres.

Har du sertifikat med utløp 31.12.2016 eller tidligere, må du gjennomføre nytt klasseromskurs.

Til kurskalender

Kurs i import av pyroteknisk vare

For å kunne importere fyrverkeri kategori 2, 3, 4 og scenepyrotekniske artikler T1 og T2 kreves en importtillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For å få tillatelse må en oppfylle følgende:

  • Være foretak på eksplosivområdet
  • Søker eller person utpekt av søker skal være 20 år og kunne dokumentere inngående kjennskap til de varene som ønskes innført.
  • Må ha gjennomført brannvernforeningens kurs for importører og bestått eksamen. Kurset er gjennomgang av kravene for å bli importør.
  • Ha et system for mottakskontroll av de importerte artiklene.
  • System for destruksjon av blindgjengere og andre artikler som kommer i retur.
  • Ha et godkjent lagerlokale for fyrverkeri.
  • Importører av publikumstilgjengelig fyrverkeri skal i tillegg være sertifisert forhandler av publikumstilgjengelig fyrverkeri.

Til kurskalender

Kurs i scenepyroteknikk

Enhver som håndterer ekplosiv vare skal være skikket, ha tilstrekkelige kvalifikasjoner og blant annet ha opplæring om gjeldende sikkerhetsinstrukser for å imøtekomme kravet til sikker håndtering. Person som håndterer fyrverkeri skal være over 18 år og kursdeltakeren må være fylt 18 år ved kursstart. Kurset arrangeres over tre dager med teori, praktisk gjennomføring og avsluttende eksamen. Kurset inneholder en slokkeøvelse. Etter gjennomført kurs og bestått eksamen utstedes sertifikat. Sertifikatet har en gyldighet på fem (5) år.

Til kurskalender

Kurs for profesjonelle pyroteknikere kategori 4

Enhver som håndterer eksplosiv vare skal være skikket, ha tilstrekkelige kvalifikasjoner og blant annet ha opplæring om gjeldende sikkerhetsinstrukser for å imøtekomme kravet til sikker håndtering. Personen som håndterer fyrverkeri skal være over 18 år. Kurs i bruk av fyrverkeri kategori 4 omfatter alle artikler til bruk på festivaler eller større markeringer. Kurset er aktuelt for profesjonelle brukere, personer som må kunne dokumentere relevant erfaring. Kurset arrangeres over tre dager og avsluttes med en eksamen. For å få utstedt sertifikat må deltakeren gjennomføre kurs og bestå eksamen, samt delta på 10 fyrverkeriarrangementer etter nærmere krav. Det er en fordel å ha deltatt på 2-4 av disse arrangementene før kursstart. Sertifikatet har en gyldighet på fem (5) år.

Til kurskalender

Pyroteknisk kurs for brannvesen

Gjennom dette kurset ønsker Norsk brannvernforening å gi kursdeltakerne kunnskap om det pyrotekniske regelverket og om oppbygning og bruk av profesjonellt fyrverkeriet; scenefyrverkeri og kategori 4 fyrverkeri. Kurset går grundig inn på hvilke tiltak som gjøres for å gjennomføre trygge arrangementer. Gjennom video- og bildemateriale vil vi vise hva profesjonelt fyrverkeri er. Kurset vil og gjennomgå hva søknader om scenepyrotekniske- og kategori 4 arrangementer bør inneholde.

Til kurskalender

E-læringskurs for salgspersonell hos fyrverkeriforhandler

Alle som skal selge fyrverkeri kan gjennomføre et gratis e-læringskurs for salgspersonell. E-læringskurset gir en grunnleggende opplæring for salg av fyrverkeri, og gode råd for veiledning av kunder.

Til kurskalender

E-læringskurs resertifisering fyrverkeri forhandler

Innehavere med sertifikat som utløp 31.12.2018 må gjennomføre et resertifiseringskurs i løpet av 2019, enten som e-kurs eller ordinært klasseromkurs.

Til e-læringskurs