Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Om pyrotekniske kurs

Kurs i handel med fyrverkeri

Ansvarlig person for håndtering av fyrverkeri
Alle handelsvirksomheter som får tillatelse til å selge publikumstilgjengelig fyrverkeri i romjula, må ha en som er ansvarlig for salget. I regelverket kalles vedkommende for «særskilt utpekt person». For å bli særskilt utpekt person må du delta på et av Brannvernforeningens fyrverkeri forhandlerkurs og bestå eksamen. Etter bestått eksamen blir du sertifisert som særskilt utpekt person. Sertifikatet har en gyldighet på fem (5) år.Særskilt utpekt person skal alltid være til stede når det er salg av fyrverkeri. De fleste handelsvirksomheter har derfor én eller flere stedfortredere med sertifikat.

Salg av fyrverkeri og søknad til brannvesenet
Søknadsfristen for å søke om handelstillatelse av fyrverkeri er 1.mai. Hvis du skal søke om å selge fyrverkeri for første gang, holder det at du er påmeldt et av våre kurs. Du kan legge ved en kopi av bekreftelsen du får når du melder deg på forhandlerkurset. Når du har bestått eksamen og mottatt sertifikat kan importør levere de pyrotekniske varene til handelsvirksomheten og husk å sende sertifikatnummer og kopi til lokal brannmyndighet (brannvesenet som har gitt handelstillatelse) før salget starter.

Hvordan fornyer jeg sertifikatet?
Sertifikatet er gyldig i 5 år fra sertifiseringsdato. Du må fornye sertifikatet før romjulssalget det året det utgår.
For eksempel: Hvis ditt sertifikat utgikk 31.1.2022, så må du gjennomføre resertifiseringskurs samme høst for å kunne ha ansvar for årets romjulssalg. Dette kan gjennomføres som klasseromskurs eller e-læringskurs.
Du må fornye sertifikatet før romjulssalget det året det utgår.

Hvis du ikke gjennomfører resertifiseringskurs innen utløpet av samme år som sertifikatet ditt utgår, må du på nytt klasseromskurs. Det betyr at har du sertifikat med utløp 31.01.2021 eller tidligere, må du gjennomføre nytt klasseromskurs.

Til kurskalenderen

Kurs i import av pyroteknisk vare

For å kunne importere fyrverkeri kategori 2, 3, 4 og scenepyrotekniske artikler T1 og T2 kreves en importtillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For å få tillatelse må en oppfylle følgende:

  • Være foretak på eksplosivområdet
  • Søker eller person utpekt av søker skal være 20 år og kunne dokumentere inngående kjennskap til de varene som ønskes innført.
  • Må ha gjennomført brannvernforeningens kurs for importører og bestått eksamen. Kurset er gjennomgang av kravene for å bli importør.
  • Ha et system for mottakskontroll av de importerte artiklene.
  • System for destruksjon av blindgjengere og andre artikler som kommer i retur.
  • Ha et godkjent lagerlokale for fyrverkeri.
  • Importører av publikumstilgjengelig fyrverkeri skal i tillegg være sertifisert forhandler av publikumstilgjengelig fyrverkeri.

Til kurskalender

Kurs i scenepyroteknikk

Scenefyrverkeri brukes i forbindelse med uten- og innendørskonserter, teaterforestillinger og film- og tv produksjoner. For å kunne bruke scenepyrotekniske artikler må du ha sertifikat som scenepyrotekniker. Kurset for å bli sertifisert som scenepyrotekniker går over tre dager og kombinerer teori med oppskyting av scenefyrverkeri.

Etter bestått eksamen utstedes sertifikatet som scenepyrotekniker med en gyldighet på fem (5) år.

For å bli sertifisert som scenepyrotekniker er det et generelt krav til skikkethet.

Personer som håndterer fyrverkeri skal være over 18 år, og kursdeltakere må du derfor være fylt 18 år ved kursstart.

Kurset arrangeres i Oslo.

Til kurskalender

Kurs for profesjonelle pyroteknikere kategori 4

Kategori 4 fyrverkeri er det store fyrverkeriet og kalles for displayfyrverkeri. For å kunne bruke dette fyrverkeriet må du være sertifisert pyrotekniker kategori 4. For å bli sertifisert pyrotekniker må du gjennomføre vårt tredagerskurs, bestå eksamen, og i tillegg må du dokumentere deltakelse på 10 kategori 4 arrangementer etter nærmere retningslinjer. Vi anbefaler alle å delta på 2 – 4 arrangementer før de gjennomfører kurset. Kurset kombinerer teori med gjennomføring av kategori 4 fyrverkeri.

For å bli sertifisert som pyrotekniker er det et generelt krav til skikkethet.

Personer som håndterer fyrverkeri skal være over 18 år, og for å delta på arrangementer og kurset må du være fylt 18 år.

Kurset arrangeres på Sørmarka kurs og konferansesenter utenfor Oslo.

Til kurskalender

Fremgangsmåte for søknad- sertifisert pyrotekniker F 4

PYROTEKNISK KURS FOR BRANN OG POLITI

 PYROTEKNISK KURS FOR BRANN OG POLITI

I dette webinaret får du kunnskap om det pyrotekniske regelverket og om arbeidet til profesjonelle pyroteknikere i Norge. Kurset går grundig inn på hvilke tiltak som gjøres for å gjennomføre trygge arrangementer. Gjennom video- og bildemateriale vil vi vise hva profesjonelt pyroteknikk er. Vi ser på innholdet og saksbehandlingen for søknader om scenepyrotekniske- og kategori 4 arrangementer. Du får også oppfriskning i kravene til forhandlere av publikumstilgjengelig fyrverkeri.

Til kurskalender

E-læringskurs for salgspersonell hos fyrverkeriforhandler

Alle som skal selge fyrverkeri kan gjennomføre et gratis e-læringskurs for salgspersonell. E-læringskurset gir en grunnleggende opplæring for salg av fyrverkeri, og gode råd for veiledning av kunder.

Til kurskalender

E-læringskurs resertifisering fyrverkeri forhandler

Innehavere med sertifikat som utløp 31.01.2022 må gjennomføre et resertifiseringskurs i løpet av 2022, enten som e-kurs eller ordinært klasseromkurs.

Til e-læringskurs