Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Sikkerhetsrådgivere innen transport av farlig gods

Forskrift om landtransport av farlig gods stiller krav til at virksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods, skal utpeke én eller flere sikkerhetsrådgivere. For å bli godkjent sikkerhetsrådgiver må kandidaten gjennomgå opplæring og bestå en eksamen. Norsk brannvernforening er eksamensadministrator og er ansvarlig for godkjenning av sikkerhetsrådgivere.