Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Eksamensinnhold

Eksamen for sikkerhetsrådgivere består av to deler:

Del 1: Flervalgseksamen
Flervalgseksamen er delt inn i to bolker. Først må du besvare en generell del med 25 oppgaver avhengig av hvilken transportmåte du avlegger eksamen i. Deretter må du besvare 15 oppgaver avhengig av hvilke klasser du har valgt. Oppgavene er i henhold til 1.8.3 i ADR/RID.

Nytt for 2022 er økt fokus på del 2 klassifisering.

Poengberegning: En oppgave har ett riktig svar. Du må ha minimum 32 riktige svar for å bestå. Du får 180 minutter til å løse flervalgseksamen, inkludert frivillige pauser.

Del 2: Caseoppgave
Caseoppgaven består av tema som gjenspeiler de plikter en rådgiver har og som er beskrevet i 1.8.3.3. Besvarelsen skal vise at kandidaten har de nødvendige kvalifikasjoner for å utføre en rådgivers oppgaver». Kandidaten skal svare på tre oppgaver med ulike tema. Du får 120 minutter på å løse caseoppgaven.

Eksamen ved fornyelse
Ved fornyelse av kompetansebeviset trenger du kun å gjennomføre del 1, flervalgseksamen.

 

Tilbake