Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Forskrift om landtransport av farlig gods

Forskriften har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell, ulykker og uønskede tilsiktede hendelser ved landtransport av farlig gods.

Forskriften stiller krav til at virksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods, skal utpeke én eller flere sikkerhetsrådgivere.

Nedenfor finner du lenke til forskriften på nettsiden til Lovdata. I tillegg finner du lenke til ADR/RID 2021 fra DSBs hjemmesider.